Město očima nezávislého člověka

Vymývali nám mozky, jako šmejdi

31.07.2014 08:45

Ve středu 30. července se konalo pracovní zasedání zastupitelstva, na kterém představila společnost projekt vybudování Domu seniorů ve Staré Boleslavi. Město o výstavbu Domu pro seniory usilovalo dlouhou dobu, náklady na jeho výstavbu však překračovaly městské finanční možnosti.

Společnost Senior Holding představila svůj projekt. A musím se přiznat, že mi jejich vystoupení až příliš připomínalo vymývání mozků právě seniorům na různých předváděcích akcích příslovečnými šmejdy. Celou hodinu vyprávěl kyperský jednatel společnosti o tom, jak je jejich společnost úžasná, jak nikdo jiný v republice neumí postavit podobné zařízení, až to zastupitelka Zdeňka Hajleková nevydržela a vznesla připomínku, že zřejmě žije v jiné republice, než o které jednatel společnosti vyprávěl.

Dalším faktem, a docela překvapivým, bylo, že se tohoto pracovního zasedání zastupitelstva nezúčastnila ani polovina zastupitelů, přičemž řádně omluven byl pouze jediný. Po hodině vymývání mozků jsem to nevydržel a požádal zástupce všech společností, neboť jich bylo na projektu zúčastněno více, aby si tu nicneříkající omáčku ponechali a raději nás seznámili se způsobem financování. Čekal jsem, že se začne konečně jednat stručně, konstruktivně, ale hlavně, že se začne projednávat způsob financování výstavby a provozu tohoto domu. Vzal si proto slovo další z představitelů společnosti a začalo opět vymývání mozků ala šmejdi. Po dalších dvaceti minutách jsem již nevydržel a ze sálu odešel. Na vymývání mozků opravdu zvědavý nejsem.

Takže, co jsem se za dobu mé přítomnosti dozvěděl? Ani následující fakta ve mně příliš důvěry nevzbuzují. Zatímco zpočátku projednávání projektu, před drahnou řádkou let, se počítalo, že výstavba tří objektů komplexu Domu pro seniory bude stát přibližně sto padesát milionů korun, tyto společnosti uváděly, že by se postavil jeden objekt, ale o stejné rozloze jako předešlé tři. Stát by to však mělo, podle nich, necelých 78 milionů korun.

Projekt počítal se třemi patry s celkovým počtem lůžek šedesát devět. Město by dle projektu mělo dotovat rozdíl nákladů a příjmů za jedno lůžko. Počítalo se s tím, že by město dostalo dvacet lůžek pro seniory z města a při eventuální dotace na lůžko od MPSV by město mělo za oněch dvacet lůžek ročně platit 1.284.000 Kč, ale společnost uvedla, že reálná cena městského příspěvku na tento počet lůžek by byla „pouze“ 684.000 Kč ročně.

Co mne však zarazilo nejvíce a v čem jsem spatřil levotu, bylo rozvrstvení lůžek. Jak uvedly firmy, město by mělo pouze dvacet lůžek, tedy míst v domu, jak však v přízemí, tak v prvním patře by bylo celkem třicet šest lůžek pro nemocné s Alzheimrem. Zbytek lůžek, tedy míst by měla být tak zvaná odlehčovací péče.

Na počátku přednášky prohlásil kyperský jednatel společnosti, že oni hodlají vybudovat zařízení pro každého důchodce v republice, tedy s důchodem kolem deseti tisíc korun. Po zjištění počtu lůžek pro Alzheimry jsem se ptal, kdo by platil rozdíl mezi náklady a výnosy na jedno toto lůžko, pokud by pacienti nebyli z města. Odpověď zněla, že samozřejmě pacient.

 A tady je jádro pudla, vážení. Jedná se totiž převážně o výstavbu na drahém a cenném městském pozemku pro nemocné s Alzheimrem, za které jejich rodiny platí obrovské peníze, je to tudíž velice výnosný kšeft pro provozovatele. Měl jsem v rodině starou paní trpící touto nemocí, v době, kdy se o ni rodina nemohla postarat, byla umístěna do podobného zařízení, kde se platilo za lůžko 17 tisíc korun. Pravda, měla celodenní péči. Při důchodu 8.000 Kč, zbytek musela doplatit rodina.

A další věc, čím dál více do českých zařízení pro nemocné s Alzeimrem nebo s jinou nemocí vyžadující celodenní intenzivní péči, přicházejí důchodců ze sousedního Německa, ale i jiných zemí, neboť u nich by si tak pečlivou a odbornou péči nedokázali zaplatit. U nás ano, vždyť mají v průměru dva a půl krát vyšší průměrný důchod, nežli my. A tak mám ohromné obavy, že právě pro pacienty s podobnými chorobami ze zahraničí je tento projekt určený, prostě kšeft s lidským neštěstím.

Neříkám, že tomu tak opravdu bude, ale tento dojem na mne celý projekt dělá. Z tohoto důvodu, pokud by ještě toto zastupitelstvo o projektu hlasovalo, pro něj ruku nezvednu.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.