Město očima nezávislého člověka

Vypisuje se výběrové řízení na městské stránky

09.12.2013 14:07

Každé město musí mít ze zákona vlastní webové stránky, na kterých by se mohli občané informovat o všem důležitém, co se ve městě děje, stejně jako o činnosti městských rad a zastupitelstev. Jsou města, která mají webové stránky naprosto přehledná, jsou na nich umístěny všechny důležité informace, nic neskrývají a naplňují tak demokratický přístup k občanům.

Pak jsou města, a k těm bohužel patří to naše, které mají stránky tak nepřehledné, těžko se v nich občané orientují a ty nejdůležitější informace, pokud se tam vůbec objeví, jsou možné nalézt až po mnoha proklikáváních. Tak se velice často stává, že mnoho normálních uživatelů internetu se k těm nejdůležitějším informaci ani nedopracuje.

Odbor IT předložil radě města návrh na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Webové stránky města.“ V odůvodnění této potřeby se uvádí, že v návaznosti na proces vnitřní integrace a modernizace úřadu, byla v letošním roce plánována obnova současných www stránek města.

Odbor IT zjišťoval současný stav a konzultoval jej s odborníky z dalších měst, například s Poděbrady, Berounem či Mladou Boleslaví. Současný poskytovatel stránek se vyjádřil o nemožnosti nadále současné stránky efektivně rozvíjet z technologického hlediska při zachování současné podpory a stávajícího finančního krytí.

Odbor IT uvedl, že je nemožné pokračovat v modernizaci stávajícího webu a jeho obnovy bez vypsání nového výběrového řízení vzhledem k legislativě – zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Nezávislý audit potvrdil neuspokojivý stav stránek, zejména v oblasti bezbariérovosti (stránky jsou při hledání v nich velice komplikované) a doporučil vytvořit stránky nové. Totéž bylo doporučeno v dokumentu Komunikační strategie města společností Union Point s.r.o.

A co bude se stránkami dále? Musí se vytvořit stránky nové, moderní, které by byly důstojným obrazem města, uvádí rada města. Lze to pouze tím, že se vypíše veřejná zakázka malého rozsahu na vytvoření naprosto nových webových stránek města, tak zní usnesení rady města.

Zájemci, uvádí se dále, budou vyzváni k podání nabídek v poptávkovém řízení, což znamená, že si rada města vybere firmy, které bude chtít a které se budou moci veřejné soutěže zúčastnit. A právě z takto vyselektovaných firem pak bude vybírat vítěze, který nové stránky vytvoří. Takže opět nikoliv naprosto veřejná zakázka, ale zakázka pro několik vybraných a předem vytipovaných firem.

Zároveň rada města uložila tajemnici MěÚ Ireně Tučkové prověřit možnost vytvoření nové pracovní pozice redaktora – správce www stránek a tuto informaci, či spíše výsledek prověřování možností, předložit radě města na příštím zasedání. Rada města se usnesla, že vypíše výběrové řízení nejpozději do data 15. 12. 2013.

Městské stránky byly a jsou neustálým zdrojem stížností pro neúplnost, špatnou dohledatelnost jednotlivých informací a prakticky jakéhosi ukrývání informací, konkrétně mně se stalo, že požadovaná informace byla na stránkách města uvedena až na stránce 150. Doufám proto, že nový městský web bude přehlednější, snadnější a hlavně, bude obsahovat daleko více informací.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.