Město očima nezávislého člověka

Výroční zpráva městské policie za rok 2013

12.02.2014 12:10

V roce 2013 pracovalo u městské policie celkem 19 strážníků včetně ředitele. Dle zákona nesplňují požadované středoškolské vzdělání tři strážníci, kteří si ale v současné době toto vzdělání doplňují. Jeden strážník má dokonce vzdělání vysokoškolské, uvádí ve své výroční zprávě zaslané všem zastupitelům ředitel městské policie Petr Rendl.

Počty strážníků jsou již několik let stabilní a neměnné, i když by jich bylo potřeba více. Průměrný věk strážníků činí 44 let. Městská policie zpracovala za rok 2013 733 čísel jednacích, tedy zaznamenaných případů.

Z tohoto počtu bylo 79 dopravních případů, v 56 případech MP spolupracovala s PČR, ve 48 spolupracovala s odbory města, 15 x byly nalezeny předměty, ve 32 případech zjistila MP závady na komunikacích a ve 24 případech na dopravním značení. Celkem v 19 případech bylo nutné použití majáku a 22x fungovali strážníci jako pošťáci při doručování písemností města. V 15 případech usměrňovali dopravu, 5 x likvidovali uhynulá zvířata, 6x nechávali odtáhnout vozidla a dokonce našli jedno vozidlo odcizené.

Dále zjistili 2 černé skládky, 12x spolupracovali s hasiči, ve dvou případech likvidovali nalezené a použité injekční stříkačky po feťácích. Celkem 14x řešili rušení nočního klidu, 3x rvačky, 2x zajišťovali místo po nálezu mrtvoly. Celkem 22x předali pachatele různé trestné činnosti PČR, 27x řešili problémy při občanském soužití včetně domácího násilí, 6x převáželi větší hotovost a ve 4 případech pachatele prověřovali v místě bydliště.

Městská policie je placena z rozpočtu města a pro rok 2013 bylo naplánováno, že bude celkem stát 11.330.000 Kč, ve skutečnosti však vyčerpala 9.039.506 Kč. Za loňský rok řešila MP celkem 947 přestupků, z toho bylo vybráno 525 blokových pokut a ve 351 případech byly přestupky řešeny domluvou. Správním orgánům bylo nahlášeno 26 přestupků, 45 přestupků spáchali cyklisté a 13 případů bylo v oblasti toxikománie a alkoholu. V 37 případech řešila MP přestupky proti veřejnému pořádku, 15 jich bylo řešeno blokovou pokutou a ve 20 případech domluvou, 2 přestupky byly postoupeny správním orgánům.

Přestupků proti majetku bylo řešeno 47, z toho 37 blokově, 5 domluvou a 5 bylo postoupeno správním orgánům. Městská policie vybrala na pokutách za rok 2013 částku 218.900 Kč v hotovosti blokově a na místě nezaplacených pokut bylo za 74.300 Kč.

Tolik vyčerpávající výroční zpráva ředitele městské policie. Jelikož žijeme v jednom městě, může si každý tuto výroční zprávu zkonfrontovat s vlastní zkušeností s prací, nasazením a chováním strážníků sám.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.