Město očima nezávislého člověka

Výstavba cyklostezky na Ostrůvku se protáhne

10.12.2013 11:43

Rada města dne 27. 11. 2013 přijala usnesení o podepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě na výstavbu cyklostezky na Ostrůvku se společností Stavokomplet. Jedná se o posunutí termínu dokončení tohoto díla.

Požadavek firmy vznikl na základě nutnosti získat povolení ke kácení starých a dožilých topolů kanadských na pozemku nacházejícím se v těsné blízkosti vznikající cyklostezky. Staré topoly jsou křehké a velmi lehce se při větru lámou a mohly by ohrožovat uživatele cyklostezky.

Odbor životního prostředí vydal povolení ke kácení, jež nabylo právní platnosti dne 17. 10. 2013. Jenomže pozemek s topoly nepatří městu, ale Povodí Labe s.p. a ke kácení topolů se musela vyjádřit i tato firma, čímž se práce na budování cyklostezky pozdržely.

V dodatku se uvádí, že termín dokončení díla se prodlužuje o počet dní, o které z důvodu na straně objednatele, tedy města, došlo k pozdržení zahájení plnění smlouvy. Převzetí staveniště proběhlo dne 27. 9. 2013 a nabytí platnosti povolení kácení topolů až dne 17. 10. 2013, čímž se práce pozdržely o dvacet dní, o které se dodání stavby prodlužuje.

Původní termín dokončení prací na cyklostezce zněl na datum 30. 11. 2013 a dodatkem se prodloužil do data 20. 12. 2013. Cena za dílo se tímto dodatkem nemění.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.