Město očima nezávislého člověka

Výstavba nové mateřské školky na Vrábí se opožďuje

30.09.2014 09:53

Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s tím, že průběh výstavby MŠ na Vrábí bude časově opožděn. Jako důvod uvedl, že je zde nutné provést rozsáhlý archeologický výzkum a dále uvedl, že zásluhou tohoto výzkumu bude nutné změnit způsob uložení stavby v návaznosti na narušení podkladové vrstvy stavby archeologickým průzkumem.

Podle Nekvasila budou tyto skutečnosti zohledněny v dodatku ke smlouvě, který bude po projednání s poskytovatelem dotace předložen radě města ke schválení.

Je až úsměvné, že při plánování výstavby nové MŠ na Vrábí investor, tedy město, nepočítalo s nutným zdržením k záchrannému archeologickému výzkumu, který nařizuje zákon. Tím spíše, že je až notoricky známo, že právě Vrábí bylo z celého Brandýsa osídleno nejdříve a že se v této lokalitě zřejmě archeologové zdrží déle a průzkum bude rozsáhlejší, nežli v jiných lokalitách. A podle této skutečnosti měl být vytvořen harmonogram prací.

Tím, že se doba výstavby prodlouží a bude nutné přistoupit k jinému způsobu založení stavby, lze téměř s jistotou předpokládat, že se stavba prodraží. A to nejen pravděpodobně nákladnějším založením stavby, ale i rozsáhlejším archeologickým výzkumem, neboť ze zákona, pokud není investorem občan, ale stát či instituce, musí archeology i platit. U soukromého investora – občana, pokud se nejedná o stavbu určenou k podnikání, archeology platí stát.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.