Město očima nezávislého člověka

VÝZVA k voličům ODS a TOP 09

13.08.2012 12:06

Značně katastrofální je výbuch sopky. U nás možná zatím toto nehrozí. Ale hrozí, že se do jisté míry bude analogicky opakovat „BÍLÁ HORA“

Pokud volič nepropadl z dějepisu, ví, že v době pobělohorské došlo k brutální rekatolizaci. Došlo k popravám, převodu majetku popravených na katolickou církev, vzdělanci včetně Komenského museli utíkat za hranice. Lze v chování připomenout i křižácké výpravy – zabíjení.

Církev katolická ukázala tomuto národu co je to diktatura. Nyní se jako poškozená hlásí o své majetky. Má na to právo! Jen je třeba řešit jakým způsobem k nim přišla a které ji opravdu náleží. Dále je neoddiskutovatelné, že jim vrácený majetek musí být oceněn stejně jako u dřívějších restituentů. V případě jiného hodnocení se jedná o krádež či podvod.

Chování se katolické církve je daleko od učení Krista. Jeho slova „ Milovati budeš bližního svého jako sebe samého“ církev asi nepochopila.

Když Ježíš vyslal svých dvanáct učedníků,  přikázal jim:“ nebeřte s sebou zlata, ani stříbra, ani peněz do opasků svých, ani mošny na cestu, ani dvou sukní, ano obuvi, ani hůlky  hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého“.Nikdo z těchto učedníků neměl a nemá jméno Duka. – Škoda.

K čemu tato výzva. Voliči ODS a TOP 09 pokuste se zastavit odsouhlasení zákona o církevních restitucích v této podobě v jaké bude asi předložen k odsouhlasení v Parlamentu. Volejte nebo pište svým poslancům ať  přistoupí na pozastavení a přepracování tohoto zákona do spravedlivější formy. Možná by bylo  vhodné doporučit těmto poslancům přečtení si Bible. A to  části Evangelia podle Matouše, kapitola sedmá, kde se říká: „Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale jsou vlci hltaví“.

Voliči, máte ještě možnost zapracovat pro spravedlnost, pokud ji chcete. Můžete svou žádost poslanci podpořit i tím, že poslance upozorníte na to, že v případě že vás zklame již nikdy neobdrží váš hlas on (ona) ani strana.

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.