Město očima nezávislého člověka

Vzkaz rady města: Po nás potopa!

01.10.2014 10:04

Vlastním Bartošovu kroniku Nového Města Pražského z let 1421 až 1425 vydanou nakladatelstvím J. R. Vilímek roku 1848. Ač tehdy, řečeno současnou protičeskou rétorikou, řádily po zemích koruny České loupeživé tlupy nazývající se husité, záznamy kronikáře novoměstského rathauzu jasně vypovídaly o tom, jak si tehdejší konšelé a purkmistr vedli.

I v těchto dobách si měšťané a ostatní stavy volili nové osazenstvo radnice. A co dělali tehdejší konšelé v čele s purkmistrem? Snažili se před volbami zanechat obec, ale i obecní kasu v co nejlepším stavu. Podle písaře a kronikáře Bartoše tehdy řekl končící purkmistr toto: „Nemáme se za co stydět. Pobořené hradby byly opraveny, většina ulic vydlážděna, hrabiví konšelé s ostudou z rathauzu vyhnáni a obecní truhla je téměř po okraj naplněna zlaťáky.“ Tak se tehdy snažili chovat volení zástupci všeho obyvatelstva před volbami. Čest a snaha o co nejlepší starost o svěřenou obec jim velela předat eventuálním nástupcům obec a obecní truhlici s penězi v co nejlepším stavu. To bylo v roce 1424, kdy se konaly tyto konšelské volby.

A současnost? K pláči! Stávající rada města, podporovaná koalicí, v posledním období rozhazovala peníze z obecní truhly nikoliv plnými hrstmi, ale lze bez uzardění říci, že plnými nůšemi. Podepsala tolik smluv o dotacích, o jejichž výši vůbec nevěděla, zato se spoluúčastí města v takové míře, že dle finančního odborníka, nové vedení města nebude mít po celé dva příští roky na investice, ale ani nákladnější opravy při haváriích, ani korunu.

Tato rada a vedení města tuší, že jí začíná pravděpodobně zvonit hrana, a tak se snažila utratit peníze z budoucnosti města dopředu. A pak, když nové vedení města nebude mít z čeho platit téměř nic, bude chodit a říkat: „Vidíte? To se za nás nestalo, my jsme silnice a chodníky opravovali, my jsme peníze vždy sehnali.“ Je to čiré farizejství.

Ohromná spoluúčast při rekonstrukci ulic Výletní a Tyršovy, které to zas tak nepotřebovaly, další spoluúčast města při dotaci na Spolkový dům, jehož samotný nákup jsem kritizoval a považoval za hazard. Nákup ruiny v Houštce, na jejíž rekonstrukci na Kulturní dům nebude mít nové vedení peníze, protože současná rada města je rozházela na dva roky dopředu.

To jsou kroky, které současná rada města a vedení města činilo. Je mi předem líto nového vedení města a nové rady města, ať už je složeno z jakýchkoliv stran a hnutí. Budou se totiž muset potýkat s tak velkým nedostatkem financí, který jim způsobilo, a možná, že úmyslně, toto vedení města.

Vy, kdož byste chtěli volit ODS či TOP 09, uvědomte si, že to byly právě tyto strany, podpořené dvěma zběhy ze svých původních stran, které svou rozhazovačností fakticky nutí nové vedení města, aby prodávalo i ten zbytek majetku, který ještě město má, aby mělo peníze na eventuální opravy závažných havárií. Na obyčejné investice, které by zlepšily lidem život, mít totiž nebude. Zásluhou této rady města a vedení města! Nevěřte jejich slibům, již po dvakráte slibovali a výsledek? Prodány téměř všechny byty, ze kterých by město mohlo mít trvalý příjem při současných cenách bydlení, rozpočet zadlužený minimálně na dva roky, nesmyslné rekonstrukce ulic, které to nepotřebují.

Tyto dvě strany, ODS a TOP 09 nesplnily nic z toho, co před čtyřmi roky slibovaly. A nesplní nic z toho, co slibují teď!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.