Město očima nezávislého člověka

Vznikla petice za výstavbu obchodního centra ve Staré Boleslavi

08.06.2013 10:56

Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva ve středu 19. června se bude projednávat a hlasovat o směně pozemků investora Obchodního centra Kaufland Quinn Invest pod ulicí Zahradnická za pozemky města v lokalitě Zápská.

Touto směnou by přišli o své zahrádky obyvatelé města, kteří zde zahrádky obhospodařovali po řadu desetiletí. Pokud by zastupitelé většinou o směně pozemků rozhodli, znamenalo by to i další negativní důsledek pro obyvatele města. Pokud by totiž Kaufland vznikl na Zápské, na dlouhou dobu, ne-li navždy, by nevzniklo žádné obchodní centrum ve Staré Boleslavi.

Zatímco v Brandýse je již nyní několik řetězců, například Lidl, dvakrát Penny, Tesco, ve Staré Boleslavi kromě Normy není nic. O úrovni, šíři sortimentu a nabídce Normy vědí všichni, kdož jsou nuceni tam chodit nakupovat.

Z tohoto důvodu vznikla petice proti směně pozemků v Brandýse a za výstavbu obchodního centra ve Staré Boleslavi. Čím více obyvatel města tuto petici podepíše, tím hůře se bude koaličním zastupitelů zvedat ruka pro směnu pozemků, protože jsem přesvědčen, že koalice je již dohodnuta a hodlá směnu pozemků provést. Jinak by totiž tento bod na veřejné zasedání nebyl zařazen a dále by se čekalo.

Všichni, kterým není osud města, a to obou jeho částí, tedy i Staré Boleslavi, lhostejný, by měli tuto petici podepsat. Lze tak udělat buď osobně, místo sdělí telefonicky Zdeněk Adámek  (telefon 606 059 371) nebo elektronicky. Z elektronického podpisového archu Brandýských novin budou jména přečtena na veřejném zasedání zastupitelstva.

Nenechme sebou vláčet jako ovce, rozhodujme o osudu našeho města sami tak, jak je to v demokratických státech normální. Ukažme touto peticí vládnoucí klice, že jsme plnoprávní, sebevědomí občané města a požadujme, aby naše přání respektovala.

Elektronický podpis lze stáhnout, podepsat a poslat na mou e-mailovou adresu uvedenou na stránkách Brandýských novin.

 

Vladimír Kapal

 

Adresát: členové zastupitelstva města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

PETICE

 

za výstavbu obchodního centra ve Staré Boleslavi a za odmítnutí směny městských pozemků s cílem výstavby dalšího obchodního centra v Brandýse nad Labem,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní občané Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, prostřednictvím této petice žádáme zastupitele města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav aby:

  1. odmítli návrh na směnu městských pozemků v městské časti Brandýs nad Labem, na kterých má být vystavěno obchodní centrum,
  2. učinili veškerá potřebná rozhodnutí k realizaci výstavby obchodního centra ve Staré Boleslavi .

Jsme nespokojeni se stávající situací, kdy v městské části Brandýsa nad Labem jsou umístěny supermarkety Tesco, Lidl a dva supermarkety Penny, zatímco Stará Boleslav má k dispozici pouze prodejnu Norma, jejíž úroveň sortimentu neodpovídá ani jednomu z výše jmenovaných supermarketů.

Město by mělo zajistit rozložení těchto obchodních center v poměru k počtům obyvatel obou částí města. Stará Boleslav by proto měla mít již dnes alespoň 2 supermarkety obdobné velikosti jako v Brandýse.

Umístění dalšího obchodního centra (např. Kauflandu) do Brandýsa by vedlo k tomu, že naše dvojměstí již nebude mít dostatečný potenciál kupujících, který by motivoval další obchodní řetězce k výstavbě supermarketu ve Staré Boleslavi. Tím by došlo ke zcela evidentní a neodůvodnitelné diskriminaci části obyvatel našeho města, se kterou zásadně nesouhlasíme. Výstavbou v pořadí 5-tého hyper/supermarketu v Brandýse by se nepochybně prohloubila již nyní zjevná nevyváženost v rámci našeho města, která způsobuje zbytečné dopravní zatížení a prohlubuje komplikace zejména u starších občanů, žijících ve Staré Boleslavi, kteří musí za nákupy dojíždět. 

Rozhodnutí obchodních řetězců  o umístění obchodního centra je podmíněno jednak počtem koupěschopných obyvatel a jednak výběrem vhodného pozemku s odpovídajícím dopravním napojením. Jsme přesvědčeni, že obě podmínky Stará Boleslav splní.  Počet obyvatel Staré Boleslavi se stále zvyšuje z důvodu rozšiřování obytné zástavby v lokalitě Mýtka a Nad pramenem. V prostoru u kasáren jsou městské pozemky, které po vybudování plánovaného silničního obchvatu budou pro stavbu supermarketu ideální. Zdůrazňujeme, že toto území je v návrhu nového územního plánu města pro občanskou vybavenost přímo vyhrazeno a obchvat Staré Boleslavi má pravomocné územní rozhodnutí.

Petici sestavili v květnu 2013 petiční výbor ve složení:

Ing. Zdeněk Adámek, bytem Tichá 4, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za  občanské sdružení Stará Boleslav, Ing. Radka Martínková, bytem Okružní 830, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za občanské sdružení Stará Boleslav),MUDr. Ivana Čierná–Peterová, Na Kopečku 199, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Petiční výbor zastupuje:

Ing. Zdeněk Adámek, bytem Tichá 4, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

Podpisový arch je ke stažení zde podpisový_arch_OC-3.doc (72192)

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.