Město očima nezávislého člověka

Vznikne další místo na radnici, tentokrát redaktorské

13.12.2013 12:32

Rada města dne 27. 11. 2013 uložila tajemnici MěÚ Ireně Tučkové prověřit možnost vzniku nového pracovního místa na radnici, redaktor – správce webu. Tento pracovník by měl být začleněn do odboru kultury a cestovního ruchu a měl by být zařazen do 10. platové třídy. Pracovní úvazek by měl mít 40 hodin týdně.

Tajemnice svůj úkol splnila, a tak nové pracovní místo na radnici opravdu vznikne.  Nový redaktor, který by měl splňovat daná kritéria, i když jsem nad nimi dost pokýval hlavou, by měl nastoupit od 1. února 2014. Uchazeč by měl mít buď minimálně vyšší odborné vzdělání, ale raději však vysokoškolské, nejméně s bakalářským programem. O tom, že by tento uchazeč měl mít alespoň minimální novinářské vlohy, se v kritériích nepíše.

Nový pracovník radnice, redaktor, by měl zajišťovat PR města, tedy dělat mu reklamu, připravovat a později spravovat nové webové stránky města, ve spolupráci s vedením města, vedoucími jednotlivých odborů radnice a příspěvkových organizací města, připravovat informační materiály.

Čteno mezi řádky zápisu: Redaktor bude muset psát jenom to, co mu vedení města a vedoucí odborů nařídí. Tudíž, objektivita zpravodajství opět veškerá žádná.

Nový redaktor bude muset dále upravovat zveřejňované výstupy z radnice, svou činnost koordinovat s redaktorkou ML a bude muset umět pracovat s elektronickými a digitálními technologiemi. Tolik podmínky města, dle zápisu z jednání rady města.

Rada se usnesla, že nové pracovní místo redaktora vytvoří podle návrhu tajemnice a uložila jí vypsat výběrové řízení na tuto pozici tak, aby nový městský redaktor nastoupil 1. 2. 2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.