Město očima nezávislého člověka

Vznikne deset komisí rady města

22.11.2014 15:09

Rada města, dne 19. 11. 2014, rozhodla o zřízení celkem deseti poradních orgánů rady města, ve které by měli působit odborníci na danou problematiku. Tyto komise, dle zákona o obcích a na rozdíl od výborů, zřizuje a členy jmenuje samotná rada města a nikoliv zastupitelstvo.

Ve města tak budou působit tyto komise:

1/ Komise pro rozvoj města, územní plánování a památkovou péči. Počet členů – 11.

2/ Komise pro dopravu a bezpečnost. Počet členů – 9.

3/ Komise životního prostředí. Počet členů – 7.

4/ Komise pro místní rozvoj a cestovní ruch. Počet členů – 7.

5/ Komise pro sociální záležitosti, zdravotnictví a protidrogovou prevenci. Počet členů – 9.

6/ Komise bytová. Počet členů – 5.

7/ Komise pro školství, vzdělávání a mimoškolní činnost. Počet členů – 11.

8/ Komise pro sport a volný čas. Počet členů – 11.

9/ Komise pro kulturní a spolkovou činnost. Počet členů – 9.

10/ Komise pro vnější vztahy, komunikaci a propagaci města. Počet členů – 9.

V komisích mohou pracovat jak zastupitelé jednotlivých politických uskupení zastoupených v zastupitelstvu, tak jimi navržení nečlenové zastupitelstva

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.