Město očima nezávislého člověka

VZP likviduje brandýskou nemocnici

09.06.2012 11:35

Snaha o zrušení brandýské nemocnice a její změnu na vysoce lukrativní LDN, která provázela její privatizaci od samotného počátku, pokračuje i nadále. Za vším stojí skupina kolem Luďka Rubáše, Petra Tluchoře, někdejšího majitele Martina Vojtíška a v současnosti i jejich kamaráda Marka Šnajdra.

Nejprve tato snaha o likvidaci brandýské nemocnice vedla k podání inslovenčního řízení, a po prohře jmenované skupiny u insolvenčního  soudu, nastoupila druhá fáze snahy o její likvidaci. Tentokrát je to však mnohem vážnější.

Za vším nyní stojí předseda správní rady VZP a poslanec Marek Šnajdr (ODS). Dle znění stávajících zákonů o zdravotních pojišťovnách, by měla VZP vyplácet brandýské nemocnici měsíčně sedm a půl milionu korun. Od počátku roku však VZP nemocnici vyplácí, a můžeme jenom spekulovat, zdali se jedná jenom o „zásluhu“ Marka Šnajdra, o celé tři miliony korun měsíčně méně.

Podle jednatele současného majitele nemocnice společnosti PP Hospitals Petra Švikovského, mu bylo toto nezákonné krácení vyplácení úhrad za zdravotní péči odůvodněno slovy: „Je to preventivní krácení plateb.“ „Nemá to žádné opodstatnění ze zákona, tudíž to je nezákonné,“ řekl Petr Švikovský na zasedání zastupitelů ve čtvrtek 7. června. „Pokud by se s VZP nejednalo, a to i ze strany města a okolních měst, ze kterých se do brandýské nemocnice sjíždějí pacienti, velice tvrdě a neprosazovalo by se dodržování zákona, musel bych nejpozději do čtyř měsíců nemocnici zavřít. Zatím chybějící tři miliony korun měsíčně dotuji ze svých prostředků, ale ty nejsou bezedné. Ostatní pojišťovny nám platí tak, jak přikazuje zákon,“ dodal Švikovský.

Již před časem se objednal na jednání rady města se žádostí o podporu a pomoc, protože jeho snaha od získání rozkradené a předlužené nemocnice je jediná – zachovat ji v plném rozsahu poskytované péče pro obyvatele města a okolí. Podle jeho sdělení čítá spádová oblast 60 až 80 tisíc lidí.

„Již jsme jednali jak s ministerstvem zdravotnictví, tak i se starosty okolních obcí a naše snaha vede k narovnání vztahů mezi nemocnicí a VZP. Máme však od PP Hospitals jiné informace, nežli od dalších subjektů. Proto žádáme o schůzku všech zúčastněných subjektů, spíše konfrontaci názorů všech zúčastněných subjektů, aby se záležitost vyjasnila. Schůzka by se měla konat ještě v červnu, nejpozději v červenci,“ řekla k celé záležitosti místostarostka města Nina Nováková.

Nemocnice vypsala pro podporu nemocnice s jednáním s VZP, tedy především s Markem Šnajdrem, petici na její podporu z řad obyvatelů. Na jednání zastupitelů ji zástupci nemocnice přinesli sebou a rozdali mezi občany. Na jejich žádost jsem petici, kterou jsem osobně podepsal již při jejím vzniku, rozdal mezi zastupitele. Mezi jejich podpisy však chybělo jméno místostarosty Jiřího Nekvasila. I toto jeho nepodepsání petice za záchranu nemocnice před zvůlí některých politiků svědčí o jeho vztahu k městu a jeho obyvatelům.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.