Město očima nezávislého člověka

Z domu hrůzy by se měl stát Společenský dům

29.03.2014 11:49

Při posledním zasedání zastupitelstva v daném volebním období, v říjnu 2010, většina tehdejších zastupitelů zvedla ruku pro odkoupení domu čp. 98 na náměstí od soukromého vlastníka za 10,5 milionu korun.

Zastupitelstvo, alespoň jeho většina, pod taktovkou ODS, tehdy nedbalo ani na žádosti opozičních zastupitelů, ale ani veřejnosti, aby se s nákupem tohoto domu počkalo, až bude po volbách a bude ustanoveno nové zastupitelstvo. Tehdejší koalice spěchala, aby se dům odkoupil. Koaliční zastupitelé nedbali ani na fakt, že kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci tohoto historického domu, zastupitelé počátkem devadesátých let dům prodali za 3,5 milionu korun, a to v něm ještě bydleli nájemníci, takže dům byl, sice s obtížemi, ale obyvatelný. Po všech letech, kdy se majitelé střídali jak na běžícím pásu a nikdo do domu neinvestoval ani korunu, se z domu stala ruina. Námitku, že by se měl, když už je odsouhlasený nákup, koupit za daleko nižší cenu, tedy za odhadní cenu stanovenou znalcem, odmítli zastupitelé ODS tím, že se neplatí skutečná cena domu, ale jeho historická hodnota. Prohlásil jsem tehdy, že tento názor je nesmyslný.

Dům se tedy koupil a nastaly problémy, co s ním. Město ho nabízelo několikrát opět k prodeji, marně, nikdo jej nechtěl, nabízelo jej k pronájmu za symbolickou korunu, ale ani tehdy se nikdo nepřihlásil. A není divu, dům je totiž pod přímým dohledem památkářů, kteří stanovují poměrně tvrdé podmínky na jeho rekonstrukci. Podle vyjádření jednoho z památkářů přímo na onom zasedání zastupitelstva se na rekonstrukci musí počítat s obrovskou částkou, hovořil i o tom, že by se nedivil, kdyby se do domu čp. 98 muselo investovat na sto milionů korun. Byl jsem tehdy přímo u toho, když tato slova a odhady padly.

Po mnoha neúspěšných snahách radnice, po nesmyslném nákupu domu, mimochodem, tehdy se říkalo, že dům prodává realitka jednoho z tehdejších radních, která za zprostředkování prodeje domu, rozuměj ovlivnění zastupitelů, aby pro nákup zvedli ruku, obdrží provizi ve výši 20 %, přišla rada města s dalším návrhem, co s domem provést. Radní si vymysleli, že by se dům mohl použít jako společenský dům, kde by působily městské organizace a spolky, a na to by se již dala od státu získat dotace.

Nyní starosta Přenosil navrhl radě města, a ta jej samozřejmě odsouhlasila, že město musí uzavřít Smlouvy o spolupráci s místně působícími organizacemi, spolky a občanskými sdruženími, aby splnilo podmínky k získání dotace z Úřadu regionální rady, region soudržnosti Střední Čechy.

Rada města souhlasila, a proto budou uzavřeny Smlouvy o partnerství s následujícími organizacemi: 1) Sbor dobrovolných hasičů Brandýs

                        2) Samoděj o.s.

                        3) Knihovna Eduarda Petišky

                        4) Rodinný klub Klíček o.s.

                        5) Svaz tělesně postižených v České republice o.s., městská organizace

 

V zápisu z jednání rady města se však zatím neobjevilo ani jediné slovo o tom, že by se měly připravovat podklady pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tohoto domu, i když je jasné, že by dotace nikdy nedosáhla na sto procent nákladů, ale město by muselo sáhnout i do své kasy.

V prvních dvou letech působnosti tohoto zastupitelstva se v rozpočtu města vždy objevovaly milionové části na rekonstrukci domu čp. 98, ale počínaje loňským rokem se do domu peníze přestaly vrážet. Totéž platí i o letošním roce, ani letos se položka dům 98 nikde v rozpočtu neobjevila. A není se co divit, vždyť rozpočet města je rok od roku nižší.       

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.