Město očima nezávislého člověka

Z důvodu exekuce podniká na radnici

12.01.2014 12:13

Na odbor majetku města přišla dne 6. 12. 2013 žádost občana města o udělení souhlasu s místem podnikání na adrese městského úřadu. Odbor majetku města žádost předal radě města, a ta se s touto neobvyklou žádostí zabývala.

V žádosti, jako odůvodnění, občan uváděl, že se ze zdravotních důvodů dostal do finanční tísně, čímž mu vznikly dluhy a následně je stíhán exekutory. V současné době bydlí v podnájmu v bytě Bytového družstva Brandýs. Družstvo z obavy z exekuce mu odmítlo vydat souhlas s místem podnikání na adrese podnájmu, a proto se obrátil na radu města, aby jako místo bydliště byla uvedena adresa radnice a vydáno povolení k podnikání na této adrese. Pokud by mu místo podnikání na adrese radnice vydáno nebylo, Živnostenský úřad by mu musel zrušit Živnostenský list, jak to požaduje zákon.

Rada města občanovi překvapivě udělila souhlas s bydlištěm na adrese městského úřadu a zároveň s místem podnikání tamtéž, tedy na adrese Masarykovo náměstí čp. 1/6, a to po dobu jednoho roku. Vyhovění žádosti občanu bylo o to překvapivější, když se uváží, že bytové družstvo podobný souhlas z obav exekuce na majetek družstva nevydalo.

V tomto případě jsme byli svědky úplně prvního případu za celou existenci této rady města, kdy se dva radní odvážili dokonce hlasovat proti ostatním a další člen rady se hlasování zdržel, což bylo v praxi totéž. Souhlas s podnikáním na adrese radnice tak byl vydán tou nejtěsnější většinou rady města, tedy pouhými čtyřmi členy rady. Po celou dobu existence této rady města se takový případ nestal.

Doufám, že oni čtyři radní, kteří zvedli ruku pro žádost občana, dobře vědí, co dělají a že se v případě vydání exekučního příkazu, pokud by byl vydán, nebude exekuce týkat majetku města. Z praxe víme, že exekutoři mnohdy zaberou i majetek, který povinnému nepatřil, ale patřil osobě, se kterou bydlel, třeba v podnájmu.

Koneckonců radní mají k dispozici nejen právníka města, ale celou řadu externích právníků, a že tento krok předem důkladně s právníky prokonzultovali. Pokud by se o tomto případu hlasovalo v zastupitelstvu, osobně bych pro tuto žádost ruku nezvedl.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.