Město očima nezávislého člověka

Za co naše město vydává peníze

23.07.2014 14:36

Každé úterý se v naší lokalitě vyváží komunální odpad a 2x měsíčně bioodpad a čistí se  komunikace. A tato situace nastala opět dnes. Stejně jako vždy projel nejprve čistící vůz a v prúběhu dopoledne  i  komunální a bioodpad. Již toto pořadí nemá logiku, ale budiž.

Co je ale zcela zásadní, to je kvalita čištění komunikací. Na přiložených fotografiích je zřejmé, že čistící vůz jemně zvlhčil necelý metr vozovky a špičkou nakloněného jediného používaného kartáče se dotýkal jejího okraje. Záměrně říkám dotýkal, ne čistil. Totéž pak vykonal na druhé straně silnice.

 

Tak nyní trochu počítejme. Město platí za čištění jednoho metru 0.99 Kč (pro jednoduchost zaokrouhleme na 1,-Kč) v šířce 6m. To znamená, že za 1 bm město platí 6,-Kč, za 1 km 6000,-Kč. Tak je to uvedeno ve smlouvě s AVE a v jejích dodatcích. Pokud se tímto způsobem „vyčistí“  1x týdně např. 20 km z cca 50, které jsou k čištění určeny, samy si můžete udělat představu, kolik město z městských peněz platí zbytečně. Přitom u většiny ulic nepoznáte rozdíl před čištěním a po něm.

Když jsem před pár měsíci na celou situaci upozornila vedení města na VZZ, dostalo se mi od pana starosty odpovědi, že nevím, co je na fakturách. Ano, to opravdu nevím, ale smlouva je smlouva a v průběhu její platnosti se může měnit pouze dodatky odsouhlasenými oběma stranami. A v dodatcích jsem nic o placení skutečně čištěných metrů nenašla.

I já patřím k občanům, kteří chtějí, aby naše město bylo čisté. Přesto se domnívám, že jsou ulice, které se mohou čistit pouze jednou měsíčně a my občané to ani nepoznáme. Je samozřejmé, že to neplatí o hlavních silnicích, kde je nutné čistit často. Peníze, které se platí za zbytečné a neefektivní čištění, chybí jinde.

Uplynulý víkend s tropickými teplotami si asi těžko mohli v pohodě užívat občané, kteří bydlí v ulicích s nezpevněným povrchem. Každé projíždějící auto, byť jelo sebeopatrněji, zvířilo mračna prachu, který museli všichni dýchat.

Jak je možné, že nikoho z vedení a ze zodpovědných pracovníků radnice nenapadlo, že by bylo potřeba do takovýchto ulic poslat kropící vozy (se zadním postřikem), které by v parných dnech tyto prašné ulice průběžně kropily? Je to z důvodu chybějicích peněz nebo je to lhostejnost k potřebám obyvatel našeho města?

Jsem opravdu zvědavá, jestli si po kumunálních volbách budeme muset klást stejné otázky. Moc bych si přála, aby už ne.

Dagmar Altmanová

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.