Město očima nezávislého člověka

Za detašovaná pracoviště se musí platit

15.01.2015 11:07

Část Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je umístěna v budově čp. 1752 v Biskupské ulici v Praze 1. Je zde umístěna část odboru vnitřní správy a odboru dopravy. Účelem je výkon agendy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence vozidel a evidence řidičů. Celková výměra prostor činí 369 m2.

Toto detašované pracoviště MěÚ, stejně jako další, umístěné v objektu bývalého sídla okresu na Náměstí republiky, je z důvodu začlenění města do třetího typu pověřených měst, tudíž zde vzniklo něco, jako malé okresy. Kromě našeho města má detašované pracoviště pouze další jedno město v celé ČR, jinak nikdo. Důvodem detašovaných pracovišť je nesmyslné rozčlenění bývalého okresu Praha – východ, při jejich rušení, kdy pod správu Brandýsa, Boleslavi připadlo padesát sedm obcí. Kromě okolních obcí například i Odolena Voda či Bášť. A právě z těchto, ale i několika dalších obcí, neexistuje do Brandýsa a Boleslavi přímé spojení, a proto vznikla detašovaná pracoviště v Praze, kam dopravní spojení z těchto obcí existuje. Jenomže za detašovaná pracoviště se musí platit.

Právo hospodaření na budovu v Biskupské ulici má Česká správa sociálního zabezpečení, konkrétně její pražská pobočka a s tímto subjektem má město uzavřenou Dohodu o úhradě nákladů za poskytované služby, které provádí majitel objektu a městu je rozúčtuje. To se děje za a) podle poměru zaměstnanců města k celkovému počtu zaměstnanců v objektu, dále pak v zajišťování servisu a oprav výtahů, odvozu odpadu, vodného a stočného, to vše v poměru 12,03 % z celkových nákladů na vyjmenované služby. Za b) pak podle celkového poměru využívaných prostor městem k celkové výměře nebytových prostorů v celém objektu, dále pak za dodávky elektřiny, plynu k vytápění a údržbu objektu, úklidových služeb, ochranné a bezpečnostní zajištění objektu, za provoz kotelny, pravidelné servisní prohlídky, kontroly a revize, to vše v poměru 16,67 % z celkových nákladů na objekt.

Dohoda je uzavírána vždy od 20.3. Ta první byla uzavřena dne 20. 3. 2008, platnost je vždy jeden rok. A je pravidelně prodlužována dodatkem k Dohodě. Rada města rozhodla o prodloužení uzavřením Dodatku č. 8 k Dohodě o úhradě nákladů za poskytované služby v objektu Biskupská 1752, Praha 1, a tímto dodatkem se účinnost dohody prodlužuje do 31. 12. 2015.

Zápis z jednání rady města již neuvádí, o jakou celkovou částku z rozpočtu města se jedná. O této částce se ani nikde nepíše v textu zápisu, takže nelze veřejnost seznámit s tím, kolik město za detašovaná pracoviště každý rok zaplatí. Zjistit to půjde, až bude znám rozpočet města na rok 2015.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.