Město očima nezávislého člověka

Za kanalizaci by se mělo platit méně

17.12.2011 14:16

Od roku 2002 až do konce letošního roku platila vyhláška číslo 428/2001 Sbírky, která stanovovala tak zvané směrné číslo za úhradu odkanalizovaných odpadních vod u rodinných domů, které neměly zaveden městský vodovod a tudíž vodoměr. Vyhláška stanovila kvótu 46 kubíků vypouštěné vody do kanalizace za osobu a rok. V přepočtu na jeden den lidé platili za vypouštění vody do kanalizace přibližně 126 litrů vody za osobu. V případě, že v domku žili dva starší lidé, měli, podle znění této vyhlášky, každý den vypustit do kanalizace 252 litry vody. A to bez ohledu na to, kolik vůbec ze své vlastní studny vody vyčerpali.

Toto číslo bylo diskriminující pro ty, kteří měli ve studni dobrou vodu a nepotřebovali městský vodovod. Nemohli totiž nijak ani ušetřit, na rozdíl od těch, kteří městský vodovod zavedený měli a platili i za vypouštění vody do kanalizace jenom to, co ve skutečnosti vyčerpali.

Ptal jsem se lidí, kteří žili v domku pouze ve dvou, byli přibližně stejně staří, ale měli a platili městskou vodu. Při způsobu života starších lidí platili lidé s městským vodovodem daleko méně za celkovou spotřebu vody a její vypouštění, nežli já, který jsem platil pouze kanalizaci, ale stanovenou vyděračským směrným číslem.

Stát tak de facto trestal lidi za to, že nechtěli nechat vydělávat firmy provozující vodovody, ale i města, protože ta systém za úplatu pronajímají a zabránil jim snižovat si své náklady podle příjmů. Museli tak firmám vydělávat paušálem i za ty, kteří městský vodovod mají, ale vody spotřebují minimum a stále se, kvůli její neskutečné drahotě, snaží více a více šetřit.

Od roku 2012 vstoupí v platnost novela vyhlášky 428/2001 Sbírky, která přece jenom diskriminační výši paušálu trochu reguluje. Namísto 46 kubíků za osobu a rok se nyní stanovilo 35 kubíků za osobu a rok. Lidé tudíž budou platit o jedenáct kubíků za rok méně.

Ušetření na vodném však nebude příliš znát, neboť od Nového roku se zvedne o 4 % DPH, což se projeví i u stočného.

Pokud by stát byl opravdu tím, kvůli čemu vlastně kdysi státy vznikaly, tedy tím, kdo se o své občany opravdu stará a nezměnil starost o občany jenom za jejich co největší a bezuzdné odírání, umožnil by i lidem s vlastní studnou namontovat na přívodu vody do domu měřiče vody a vyúčtoval by jim pak pouze takové množství, které bylo skutečně do kanalizace vypuštěno tak,  jak je to u městské vody.

Jenomže to nejde, protože tím by stát, potažmo obce, potažmo firmy provozující kanalizaci měly mnohem menší zisky. A o ty dnes jde přece v první řadě.

Zkoušel jsem změřit počet litrů vody, které ve dvou lidech vypustíme za den do kanalizace. Šel jsem dokonce tak daleko, že jsem lil změřenou vodu do nádržky WC a do vany, abych byl co nejpřesnější. Za tři dny testování jsem došel k množství vypuštěné vody do kanalizace na osobu k číslu 88 litrů. Znamená to, že jsem po celá léta platil denně za 38 litrů vypuštěné vody navíc a tudíž mne o tyto peníze stát vědomě okrádal.

Novelizací vyhlášky se křivda poněkud zmenšila, ale zvýšeným DPH si stát vyděrač zase přijde na své.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.