Město očima nezávislého člověka

Za kolik se provádí ve městě zimní údržba

11.01.2013 13:30

Na jednom z minulých veřejných zasedání zastupitelstva požadovala opozice nezávislý audit na hospodaření města v oblasti komunálních odpadů a zimní údržby. Tento návrh koalice samozřejmě smetla hlasováním ze stolu. Mohly by totiž vyjít na světlo Boží fakta, která by se potentátům na radnici nemusela líbit.

Po neúspěchu s těmito požadavky si opozice alespoň vymohla, aby odpovědný referent přes obě oblasti, Ladislav Antončík, zaslal elektronicky všem zastupitelům podrobný soupis za posledních několik let. To, co ale zastupitelé obdrželi, je čirý výsměch tomuto nejvyššímu samosprávnímu orgánu města. To, co obdrželi, si totiž mohli přečíst v rozpočtu.

Posuďte sami, toto zastupitelé obdrželi, upozorňuji, že se jedná o ceny bez započítaného DPH:

Výdaje za zimní údržbu komunikací

Rok 2008 – 998.000 Kč.

Rok 2009 – 1.496.000 Kč.

Rok  2010 – 5.163.000 Kč.

Rok 2011 – 3.382.000 Kč.

Rok 2012 – 1.150.000 Kč.

 

Platby jsou tvořeny dvěma položkami:

  1. Výjezd techniky – jeden den – 39.113 Kč
  2. Pohotovost k výjezdu techniky jeden měsíc – 44.550 Kč.

O výjezdu techniky rozhoduje společný referent MÚ a hlídka městské policie.

Tyto údaje však, alespoň podle mne, nezohledňují Dodatek č. 7, který vešel v platnost 1.8.2012 a platí do 31.12.2014 a který samozřejmě zastupitelé neobdrželi, mohli si jej vyhledat, ovšem dost složitě, na městských webových stránkách.

 V tomto dodatku se v bodu 2.1.21 uvádí, a teď cituji: „Paušální cena 44.393,26 Kč bez DPH za jeden den provádění zimní údržby doplněných komunikací dle Dodatku.“

To tedy znamená, že uvedená cena uvedená Antočíkem pravdivá není, ta skutečná je totiž vyšší.

V bodu 2.1.20 se v Dodatku č. 7 dále uvádí, a opět cituji:

„Paušální cena ve výši 252,821,25 Kč bez DPH za zajištění pohotovosti ve vztahu k dodatečně doplněných komunikací dle tohoto dodatku za 1 rok (rozsah držení pohotovosti je 5 měsíců – 11,12,1,2,3).“

Přičemž se v dodatku dále  uvádí v bodu 1.1.20, cituji: „Rozsah komunikací pro provádění zimní údržby včetně zimní pohotovosti se zvyšuje o 27.800 m2 s 19x předpokládanou frekvencí výjezdů za 1 kalendářní rok.“

Tolik citace dodatku.

Zastupitelé požadovali podrobný rozpis výdajů. Znamenalo to, že chtějí mít k dispozici sumář jednotlivých výjezdů s přesným datem a hodinou včetně stavu sněhu na komunikacích, aby si tyto údaje mohli zkontrolovat například dotazem Hydrometeorologickému ústavu, aby si firma výjezdy nevymýšlela, neboť nikdo ze zastupitelů nemá možnost pravdivost údajů zkontrolovat. To se ovšem nestalo.

Navíc v roce 2012, a to jak počátkem tohoto roku, ale tak i koncem tohoto roku, sníh příliš nepadal. Již více než 40 let počasí sleduji, měřím teploty i srážky, takže přesně vím, kdy a jak pršelo či sněžilo. Dne 13.1. napadl asi 1 cm sněhu, mohlo se solit. 21.1. 5 cm sněhu – výjezd techniky byl nutný. 6.2. 3 cm sněhu – technika mohla vyjet. 9.2. 5 cm sněhu – výjezd nutný. 15.2. 4 cm sněhu – výjezd nutný. 5.12. 2 cm sněhu, tvořilo se náledí – technika vyjela.

6.12. 5 cm sněhu – oprávněný výjezd. 9.12. 8 cm sněhu – výjezd techniky nutný. 10. a 11.12 opět nutné výjezdy, sněžilo hustě. 15.12. déšť a mráz – náledí – nutný výjezd. 23.12. 4 cm sněhu poslední výjezd v roce.

Sumarizováno, za tyto výjezdy jsme v roce 2012 zaplatili, dle materiálů L. Antončíka, milion sto padesát tisíc korun. Dobrý výdělek pro firmu, není-liž pravda? 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.