Město očima nezávislého člověka

Za krajské a evropské peníze stavíme silnici s neplatným stavebním povolením?

29.04.2014 11:57

Ještě jsem nedostal konečnou odpověď od stavebního úřadu na výstavbu valu Na Panském a už jsem dnes v poslanecké kanceláři dostal materiál k dalšímu podivnému chování stavebního úřadu a koneckonců celé rady města. Začala výstavba nové komunikace na Kralupské ulici v Brandýse nad Labem. Ulice se bude celá rekonstruovat za krajské peníze s podporou Evropy. To proto, že jde o silnici krajského významu. Pozor, to tedy znamená, že Kralupskou povede nákladní doprava. Přes sídliště!

červeně zvýraznil právě zahájenou stavbu. Domnívám se, že stavební povolení bylo vydáno v rozporu se zákonem. Náš stavební úřad se dopustil fatální chyby. A obyvatelům trojúhelníku mezi ulicemi Brázdimská, Kralupská a nově červeně vyznačenou silnici se nebudu divit, když celé řízení napadnou před soudem. Ochotně je budu zastupovat. Na zastupitelstvu jsem se dotázal, proč stavba vzniká, když z dopravního hlediska jde o stavbu nepotřebnou. odpověď starosty - nákladní auta, jedoucí od Brázdimi do Kralupské mají dnes problém s odbočením. 

Stavební řízení podléhá pravidlům. Součástí rozhodování státní správy je nutnost vyrozumět účastníky řízení a dát jim prostor se ke stavbě vyjádřit. Již ve stadiu územního rozhodnutí a pak při vydání stavebního rozhodnutí, Obě řízení lze sloučit, ale nelze vynechat ty, jichž se rozhodnutí týká. V tomto případě jsou to majitelé domů a pozemků v přímém sousedství stavby. Tedy obyvatelé onoho trojúhelníku. Musí být písemně upozorněni a dána jim možnost vznést námitky nebo se odvolat proti rozhodnutí. Pokud je účastníků víc jak 30, pak zákon umožňuje stavebnímu úřadu tuto povinnost splnit vyvěšením na úřední desce. V tomto případě je účastníků pouze 13. 

Obyvatelé zlatého trojúhelníku mi dnes přinesli podklad, kde vidím jak se jeden z nich marně domáhal před měsícem zavést s úřadem komunikaci. Zjistil totiž, že mu za barák přijely stavební stroje, začaly u jeho plotu zemní práce aniž by od města dostal jakékoliv upozornění. Rozhodnutí o schválení stavby bylo vydáno v roce 2012.  Vydal se proto na stavební úřad.

Písemně  (28.3.2014) uvedl, že je opominutým účastníkem a z obsahu je zcela zřejmé, že se stavbou nesouhlasí. Toto podání bylo nesprávně posouzeno jako stížnost (jde podle obsahu, s ohledem na právní stav, o odvolání do rozhodnutí ve správním řízení) a 15.4.2014 mu bylo odpovězeno, že se jedná o stavbu místní komunikace (půjde zřejmě o rozpor s podmínkami dotace z Evropy). O namítaném opominutí doručení rozhodnutí a nemožnosti podat námitky nebylo řečeno nic. Ústně se pak na stavebním úřadě dozvěděl, že má číst úřední desku, která je i na internetu a v 21. století nemůže očekávat, že mu budou všechno posílat. To je arogance, co?

 

Tak znovu pro paní vednoucí stavebního odboru: Až když je účastníků víc jak 30 je možné toto řešení. A vy to víte paní vedoucí, protože tuto otázku jste v odpovědi na podání, které jste pro jistotu kvalifikovali jako stížnost raději neřešili.

Doporučuji stavbu ihned zastavit, o peníze z Evropy ani nežádat, jinak se zase dočkáme kriminálních konců.

A teď proč jsem na mapě udělal ten žlutý kulatý terčík. Pozemky zde vlastní člověk, který zde chce stavět. Žádal o připojení z Brázdimské ulice a nebylo mu vyhověno. Na územním plánu, který jsem měl dnes v ruce je z nové komunikace je zakreslen vjezd na pozemky, kde má vyrůst ona hala. Nový územní plán, který bude zastupitelstvo schvalovat na podzim již předpokládá, že zde nebude orná půda, ale prostor poloprůmyslové, chcete-li komerční zástavby. Ona nová silnice zhodnotí pozemky okolo terče. Mnohonásobně. Kdopak v tom má prsty?Zde je text inzerátu:

 

Pozemek ke komerční výstavbě, Brandýs nad Labem

Pozemek pro komerční výstavbu o celkové ploše 6403 m² s vydaným stavebním povolením pro komerční areál - distribuční sklad, kanceláře, prodejna. V případě změny projektu územní plán umožňuje výstavbu komerčního objektu s využitím pro maloobchod i velkoobchod, služby či sklady. Zastavitelnost pozemku 60 %, sítě u okraje pozemku, napojení na veřejnou komunikaci. Pozemek je užším koncem napojen na Brázdimskou ulici, širší stranou pak sleduje prodloužení Kralupské ulice (zahájení investiční akce Kralupská ul. v roce 2014). Rychlé napojení na Pražskou ul., R 10 i komunikaci na Kostelec.
Odkaz zde https://www.reality.cz/prodej/pozemky/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav/675-N03070/?c=6

 

Jak se vám bude líbit, občané sídliště, až tam bude komerční hala s nepřetržitým provozem, zápachem a zvýšenou intenzitou nákladní dopravy? Jak se bude žít lidem v onom zlatém trojúhelníku, když za zády jim budou jezdit kamiony od Brázdimi a do průmyslové zóny a před domem všechen provoz, který z Kralupské bude pokračovat na Kostelec nad Labem. Odvolávat se na budoucí obchvat je komické. Nebude ani za 20 let. Není projekt, není vykoupen ani jeden pozemek, nejsou peníze.

 

Na závěr - již připraven el. proud

Stanislav Huml

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.