Město očima nezávislého člověka

Za parkování budeme platit, jde o to kolik

13.07.2012 17:28

Město, podobně jako další města v republice hledá další a další možnosti, jak ze svých občanů vydřít peníze. Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak z lidí peníze dostat, je zpoplatnění parkování.

Již delší dobu se ve městě projednává projekt „Doprava v klidu“, který lidem opět sebere peníze. Návrhy firmy City Groupe s.r.o. byly projednány jak v dopravní komisi, tak se zastupiteli a vyjádřit se mohli i občané města. Tedy jenom ti, kteří mají internet a o projektu se dozvěděli.

Pro zastupitele byla dne 28. června provedena prezentace projektu s možností diskuze. Od občanů, uvádí se v zápisu z jednání rady města ze dne 26. června, přišlo jen několik nepodstatných připomínek a podnětů, které neměly vliv na projednávání projektu.

Rada města projednala tři možnosti řešení parkování ve městě.

První možnost řešení – Parkování by zůstalo bez regulace. Toto řešení spočívá ve stanovení zón parkování na základě místních zkušeností a v jasném stanovení míst se zákazem stání a zastavení. Podle této varianty by bylo zpoplatněno pouze parkování na Masarykově náměstí v Brandýse (2 automaty nebo výběrčí). Ostatní plochy by zůstaly bez poplatků. Výhodou této varianty by bylo rychlé zavedení opatření a zmírnění negativní reakce obyvatel. Naopak nevýhodou by byla malá účinnost a ekonomická nevýhodnost pro město, uvádí zápis z rady města.

Druhá možnost řešení – Stanovení zón parkování a jasném stanovení míst se zákazem stání a zastavení. Dále pak ve zpoplatnění karet pro rezidenty v modrých zónách. Parkování na Masarykově náměstí v Brandýse a okolí a na Mariánském náměstí ve staré Boleslavi a okolí zpoplatnit a osadit parkovacími automaty v majetku města. Musely by se zakoupit.

Třetí možnost řešení – Je naprosto stejné, jako řešení číslo dvě, pouze s tím rozdílem, že by parkovací automaty nepřešly do majetku města, ale provozovala by je vybraná firma. Město by vybíralo peníze za parkování a hradilo by firmě paušálně za nájem, provoz, údržbu a servis automatů.

Rada města přijala třetí variantu řešení parkování s tím, že ještě tento měsíc vypíše poptávkové řízení na firmu, která zajistí realizaci a provoz automatů v pilotním programu na dva roky. Zároveň s tímto řízením budou probíhat další přípravné práce, a to konkrétně:

  • příprava parkovací vyhlášky
  • technická a organizační příprava vybraných lokalit

-     školení strážníků

  • aktualizace vybraných parkovacích míst
  • administrativní příprava (karty, finanční evidence apod.)

 

Výběr firmy proběhne v červenci a hned počátkem srpna letošního roku počítá rada města s postupnou realizací projektu. Ten bude rozdělen do dvou etap, a to jak v Brandýse, tak i ve Staré Boleslavi.

Občané města se tak dostanou do situace, že budou muset za parkování platit, pokud si budou něco potřebovat vyřídit na obou náměstích a v okolních ulicích nebo si tam budou jenom chtít zajet nakoupit. Nikde v zápisu z jednání rady jsem nenašel mou námitku při projednávání tohoto projektu o tom, že by místní občané měli mít umožněno zaparkovat na vybraných místech v případě nákupu nebo nutného vyřizování svých záležitostí na radnicích v obou částech města. Navrhoval jsem, aby jim bylo umožněno nejméně na hodinu parkování zdarma, pravděpodobně marně.

Pokud by se tak nestalo, budou místní lidé finančně trestáni za to, že ve městě vůbec žijí. A navíc, praxe z minulých let jasně ukázala, že jakmile se zpoplatnilo soukromé parkoviště naproti Záložně v Brandýse, parkoviště zcela zelo prázdnotou, zato na neplaceném stání u Koruny bylo přeplněno.

Z praxe z jiných měst, ať už se jedná o Mladou Boleslav, Unhošť nebo Ústí nad Labem, zcela jasně vyplývá, že podobně se lidé chovají i v těchto městech. Tam, kde se za parkování musí platit je prázdno, tam, kde je stání nezpoplatněno, tedy v ulicích poněkud vzdálenějších od center měst, jsou parkovací místa zcela zaplněna.

Osobně se domnívám, že varianta řešení číslo jedna by byla pro občany města nejpřijatelnější, jenomže by na nich město nevydělávalo, a tak přijalo variantu, kde bude od občanů vyžadovat hrazení rezidenčních karet, pokud mají tu smůlu, že bydlí v modrých zónách a ode všech ostatních peníze jenom za to, že budou muset parkovat na veřejných komunikacích, a to považuji za nemravné a vyděračské.

Při hlasování o přijetí parkovací vyhlášky budu hlasovat proti jejímu přijetí, neboť je to jenom další způsob, jak odírat lidi, ale obávám se, že podobně jako v dalších podobných případech, budu opět jediný a sám.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.