Město očima nezávislého člověka

Za školský objekt se musí platit nájem

08.04.2013 10:33

Dne 10.8.2011 rozhodla rada města o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 291, ve Školní ulici ve  Staré Boleslavi. Nájemní smlouva se uzavřela se Středočeským krajem v zastoupení Základní školy ve Staré Boleslavi a roční nájem byl stanoven na částku 163.528 Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do data 30.6.2013.

Ředitelka školy podala dne 12.3.2013 na odbor majetku města žádost o prodloužení nájemní smlouvy od dne 1.7.2013 do dne 30.6.2015. Rada města rozhodla o vyvěšení záměru na pronájem objektu za účelem provozování školského zařízení za roční nájemné ve výši minimálně 169.000 Kč.

Byť se objekt, nacházející se v areálu školy, nedá využívat jiným způsobem nežli jako školské zařízení, musí ze zákona rada města záměr o pronájmu vyvěsit na patnáct dní na úřední desku, aby byl splněn zákon. Teprve pokud se nepřihlásí žádný jiný zájemce, což je nanejvýš pravděpodobné, teprve poté může rada města nájemní smlouvu podepsat.

A tak zatímco v mnoha dalších případech jsou zákony nepřehledné a umožňují  všelijaké čachry, v tomto případě se jedná jenom o řehtání úředního šimla ve znění zákonů. Nemůžeme se proto divit, že to  v naší zemi vypadá tak, jak to vypadá. Nejen zásluhou různých šibalů využívajících děr v zákonech, ale právě kvůli zákonům, které jsou špatné.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.