Město očima nezávislého člověka

Za sto tisíc se bude připravovat revitalizace Ostrůvku

02.02.2013 17:48

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města uzavřít mandátní smlouvu na zpracování a administraci dotačního titulu při přípravě žádosti o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace brandýského Ostrůvku – brána do Polabí – cyklostezka.“

Mandátní smlouva s podnikatelkou Alžbětou Podstavskou z Prahy 3 by měla být, dle usnesení rady města, podepsána nejpozději do 28.2.2013. Tato smlouva bude obsahovat. Za a) zpracování žádosti a úspěšné a včasné zaregistrování žádosti, za b) odměnu v případě kladného rozhodnuté o přidělení dotace a za c) činnost v průběhu výstavby a závěrečného vyhodnocení akce.

V případě úspěchu při získání dotace náleží, dle navrhované mandátní smlouvy, Alžbětě Podstavské odměna ve výši 109.000 Kč. V tomto případě se k ceně nebude připočítávat DPH, neboť podnikatelka není plátcem DPH.

Jedná se o vybudování cyklostezky přes Ostrůvek včetně výstavby lávky přes Malé Labe – původní dráhy pro vodní slalom tak, aby cyklostezka nemusela být vedena ulicí V Zahradách, kde často dochází ke konfliktům mezi cyklisty a místními obyvateli. Cesta je v horní části ulice velice úzká a navíc jsou zde vjezdy do garáží a dvorů, ale i vchody do domů, takže se již staly případy, že cyklista vrazil do místního obyvatele. Vybudováním cyklostezky přes Ostrůvek, by tato obtíž byla odstraněna.

Je paradoxem současnosti, ale i celé EU, že na výstavby cyklostezek poskytuje velice ochotně dotace, ale například na vybudování ulic včetně inženýrských sítí v místech, kde dodnes není silnice a jezdí se a chodí po udusané hlíně, dotace EU neposkytuje.

A přitom by právě tyto akce prospěly obyvatelům města daleko více, nežli vybudování cyklostezek.

V minulosti jsem jezdíval na kole velice často a hodně kilometrů. Nikdy jsem však netoužil jezdit po vyasfaltovaných či vydlážděných stezkách plných lidí, ale vždy jsem co nejkratší cestou zamířil do lesa a na nádherné trasy vedoucí po lesních pěšinách. Tam, v klidu a nádherné přírodě, jsem si užíval volnosti a svobody pohybu na kole nejvíce. Nikdy, ani jednou, jsem se nevydal na cyklostezku, prostě mě to na nich nebavilo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.