Město očima nezávislého člověka

Za takovou propagaci by se nemusel stydět ani Goebbels

02.04.2014 11:50

Nikdy nekomentuji jiné tiskoviny, nyní však musím učinit výjimku, neboť to, co jsem si přečetl v dubnovém vydání Městských listů, nemohu nechat bez komentáře. Každý zkušený novinář zná a ví, že položenými otázkami lze směřovat význam rozhovoru. Pokud je novinář nestranný, pokládá otázky směřující k oběma stranám problému, jestliže je ale v pozici „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“, neboli za každou cenu se zavděčit chlebodárci, pokládá otázky tak, jak jsme si je mohli přečíst právě v Městských listech.

Navíc je zde uvedeno mnoho polopravd nepravd a velice zavádějících informací. Pokud bych byl člověkem neznalým problému, řekl bych si, že on ten těžař je docela lidumil a naše zákony jsou čisté jak slovo Boží. A proč byl rozhovor veden právě v tomto duchu? Inu, zcela jasně prozradil, co naše vedení města chce, na čí straně vlastně stojí, zda za zájmy a výdělky soukromé firmy nebo na straně občanstva. Za podobný rozhovor směřující k naplnění jasně předem stanovených cílů, by se nemusel stydět opravdu ani Josef Goebels.

Vezměme si to namátkou. Není pravdou, jak tvrdil těžař, že by se těžba přesunula kontinuálně od kosy mezi Probošťákem a Labem k jatkům. Jednatel firmy ví, stejně jako zastupitelé, že žádal radu města o prodloužení těžby v těchto místech na neurčitou dobu, protože původně tam byla těžba povolena jen do konce letošního roku, ale kvůli menší poptávce se těží méně. Ostatně existuje o tom důkaz formou zápisu z jednání rady města.

Není pravdou, že by těžba u jatek trvala sedm let a při poklesu stavební činnosti o dva roky déle. Jednatel firmy jistě dobře zná vlastní výhled, kdy se s těžbou v lokalitě Proboštských jezer a jatek počítá až do roku 2035, tak co se nám to snaží namluvit?

Není pravdou, že naše zákony, ostatně velice přísné zákony, ohlídají samy to, co se dává na skládky. Koneckonců tyto zákony platily i vloni a přesto vznikly fotografie skládky Tapasu Borek, které měli zastupitelé možnost vidět, a bylo na nich vidět, co za bordel se na skládku vozí. Úděsné fotky! A najednou by to u jatek bylo jiné? „Ó sancta simplicitas!“, řekl Jan Hus na hranici k ženě, která v dobré a oblbnuté víře nesla na jeho čoudící hranici otep suchého dřeva, aby Jan Hus lépe hořel. Ó ty svatá prostoto, parafrázuji já, tomu, kdo by věřil, že jakýsi strejda ve vrátnici skládky za prvé vůbec bude kontrolovat kamiony, co tam vezou a za druhé, jak by vůbec poznal, o jaký materiál se jedná? A i kdyby nakrásně ano, tak bude stačit padesátikoruna nebo stovka od řidiče, strejda přimhouří oko a na skládku se vysype naprosto všechno, takže s tím na nás, pane těžaři, nechoďte, my nejsme ona stará, katolickou církví, oblbnutá babka!

Není pravda, že by se ohromný, ale opravdu ohromný val dělal ze skrývky, a pan těžař to ví. Existuje totiž zákon na ochranu půdního fondu, jasněji řečeno, na ochranu úrodné půdy. Při jakékoliv stavbě se nejdříve musí vrstva ornice shrábnout, odvézt na mezidepon a později zase zavést tam, kam to půjde a zbytek se prodává zájemcům o ornici. V žádném případě se nesmí orná půda, tedy půda ze skrývky, jak bylo uvedeno v rozhovoru, použít na stavbu valu. To je lež jako věž a věřit může jen opravdu člověk neznalý. Divím se, že to novinářku nenapadlo se zeptat právě na toto. Asi o tom vůbec neví. Takže, na louce u jatek je orná půda, ta se shrábne, někam odveze a pod ní už je co? No přece písek! Takže se na stavbu valu použije co? No přece odpadní suť! A za tu bude co? Peníze, hodně peněz! A o ně přece v celé kauze jde!

Hodná katolická církev uvažuje v horizontu staletí, psalo se v rozhovoru, a proto by si na skládce přála les. O katolické církvi každý ví díky probíhajícím církevním restitucím, i když slovo restituce je nesprávné, od doby Josefa II., a ten výnos nikdo nezrušil, je veškerý majetek církve státem církvi „propůjčený“, takže opět se nejedná o navrácení ukradeného, ale o krádež na státu, tedy na nás všech. Katolíci by na skládce chtěli les, jak je to v projektu. Ať se páni preláti zajedou podívat, aut mají dost, na jiné pozemky těžařské firmy, na vytěžený a zavezený prostor směrem k Borku. Taky se to tam mělo po zavážce rekultivovat, navezla se dokonce nová ornice, zasadila kukuřice, a co vyrostlo? Nic, naprosto nic, jenom plevel, a i toho jen velice málo. Proto tam nakonec vzniklo letiště, nic jiného také nemělo smysl. A páni kněží si myslí, že by na zavážce u jatek vyrostly stromy? Ó sancta simplicitas!

A že by jezdily pouze čtyři kamiony za hodinu? Ano, ale pouze v případě, že by se lidem podařilo povolení k těžbě zamezit, jinak bychom se všichni divili.

Zkrátka, v celém rozhovoru se nám Městské listy snažily ukázat těžaře, jako uznalého a rozumného, no jistě, vždyť tak to má toto vedení města naplánováno, proto schválně pozdrželo odvolání se města proti povolení k těžbě. A jako na potvoru se prý ztratil i nějaký dopis, týkající se právě těžby u jatek. Není těch náhod trochu moc? Proč vedení města rovnou lidem neřekne, že na jejich vůli kašle a udělá si to podle sebe, aby oni z toho měli prospěch, abych nebyl napaden či opět, už posedmé, zatčen kvůli článkům, tak opravuji, nikoliv oni, ale město, tak a je to. Není to náhodou proto, že už za půl roku budou volby?

Doufám a pevně věřím, že podobné rozhovory a vůbec celé Městské listy se svými oslavnými tirádami na toto úžasné a vynikající vedení města, budou této současné vládnoucí garnituře platné, jak mrtvému zimník. Lidé ve městě nejsou hloupí a těmi oslavnými nesmysly naší radnice se ošálit jistě nenechají.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.