Město očima nezávislého člověka

Za tyto ceny se byty zřejmě neprodají

03.06.2013 11:45

Rada města se opakovaně snaží prodat volné byty, jejichž obyvatelé pro neschopnost platit nájem či povinné poplatky, z bytu vyhodilo. Prodej se však nedaří a není se co divit. Kupní ceny bytů totiž rada města stanovuje, po konzultaci s realitní kanceláří, ve výši, která je pro občana neakceptovatelná. Jak je vidět, jak rada města, tak i realitní kancelář, jsou jaksi mimo současnou realitu a skutečné finanční možnosti lidí.

Nabízet k odprodeji byt 2 + KK o výměře 42,90 m2 v Olšinkách za cenu 1.061.264 Kč, jak tomu bylo při poslední výzvě, je sám o sobě nesmysl. A navíc, radní chtějí z eventuelních zájemců dostat i dluh, který způsobil předešlý majitel. V tomto případě se jedná o částku 42.300 Kč.

Není proto divu, že ani po snížení ceny bytu o 20 %, jak již rada města učinila, do konce termínu, nepřišla ani jediná nabídka. Tentokrát rada města opět cenu bytu snížila, o dalších

10%, takže nyní za malinkatý byt požaduje částku 955.138 Kč. Zároveň však i nadále chce, aby potencionální nový majitel bytu městu uhradil i zmiňovaný dluh. Rada města se rozhodla, že stanoví termín vyvěšení poptávky po kupci bytu do dne 10.6.

Za celou dobu, od roku 89 všechna města, naše nevyjímaje, naprosto rezignovala nejen na ponechání si bytů pro sociálně slabší spoluobčany s nájmem, který by byli schopni uplatit, ale především na výstavbu těchto sociálních bytů. Na západ od nás je to naprosto běžná záležitost. Například v nejvíce zadlužené zemi EU, Itálii, sociální byty existují a nájem se v nich stanovuje dle skutečných příjmů rodiny, čím méně peněz rodina má, tím méně za byt platí.

U nás se nejprve skoro všechny byty za hubičku prodaly a v těch, co městu zbyly, se zrušila regulace nájmu a nájmy vylétly raketově vzhůru. Není se co divit, že stále více nízkopříjmových rodin na byty peníze nemá a je nuceno se vystěhovat. A tak se stává, v Praze je to naprosto běžný jev, ale míří i k nám, že stále více rodin se bude k sobě sestěhovávat, aby byty vůbec poplatily a stále více bytů zůstane volných.

Hamlet měl pravdu. „Doba, vymknutá z kloubů, šílí.“

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.