Město očima nezávislého člověka

Začíná příprava rekonstrukce Tyršovy a Výletní ulice

01.04.2014 09:19

Přes nesouhlas některých obyvatel města a námitek zastupitelů, že připravované rekonstrukce ulic Tyršova a Výletní nejsou nutné, přípravné práce se již začaly rozbíhat.

Byť je ve městě, a to v obou jeho částech, mnoho jiných ulic, které po rekonstrukci přímo volají, rada města dala přednost získání dotace od kraje a od úmyslu rekonstruovat jmenované ulice neustoupila. Již před časem, ještě dříve, nežli s tímto záměrem byla seznámemna veřejnost a nežli byla tato rekonstrukce projednávána na zastupitelstvu, obeslala rada města tři firmy ze svého seznamu se zakázkou malého rozsahu na zhotovitele "Projektová a inženýrská činnost - rekonstrukce komunikací Tyršova a Výletní v Brandýse."

Výzvou byly obeslány tři firmy a hodnotící komise ve složení Pavel Havlíček, Jiří Polák a Jiří Nekvasil vyhodnotila došlé nabídky a jako nejlepší vybrala společnočnost SUNCAD s.r.o. z Prahy 6, která nabídla zhotovení zakázky za cenu 694.854 Kč včetně DPH. Smlouva s touto společností byla koncem března podepsána.

A tak se budou rekonstruovat ulice, které to tolik ještě nepotřebují, na rozdíl od jiných, a to jenom proto, že se jedná o spojovací komunikace se dvěma krajskými komunikacemi, na což kraj poskytne dotaci. Jenomže i při poskytnutí dotace, musí město obvykle polovinu celkové částky uhradit ze svého rozpočtu a peníze tak budou scházet na ulice v horším stavu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.