Město očima nezávislého člověka

Začíná se rozjíždět výstavba školky na Vrábí

16.10.2013 11:49

Nejedná se zatím o samotnou stavbu, ale o kroky, které musejí být učiněny, aby se stavba mohla začít realizovat. Konkrétně o projektovou dokumentaci k zamýšlené stavbě.

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na vypsání veřejné soutěže na zakázku malého rozsahu „Novostavba mateřské školky U vodojemu, herny pro veřejnost a dětského hřiště v Brandýse nad Labem“.

OÚRPP doporučil radě města obeslat výzvou k podání cenových nabídek firmy uvedené v neveřejném seznamu firem, který tvoří nedílnou součást poptávkového řízení a rada města tento návrh odsouhlasila. Předpokládaná cena za projektovou dokumentaci dle platového honorářového řádu činí 1.100.000 Kč bez DPH.

Rada města zároveň jmenovala hodnotící komisi a náhradníky, ale termín otevírání obálek v zápisu uveden nebyl. Veřejná soutěž by v těchto dnech měla právě probíhat.

Zdali vůbec je výstavba nové školky rozumná, když demografové předpovídají, že současný dětský nával do mateřských školek pomalu končí, je otázkou. Může se totiž docela dobře stát, že než město na školku sežene peníze, než se stavba realizuje, může počet žadatelů o umístění dětí v předškolním věku do školek klesnout a pro novou školku bude muset město hledat nové využití. A vzhledem k výši za stavbu, hovořilo se až o dvaceti milionech korun, bude nutnost eventuelního využití, pokud by se demnografové opravdu nemýlili, pro město pěkně tvrdým oříškem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.