Město očima nezávislého člověka

Zadávací podmínky k rozšíření radnice se mění

17.09.2013 18:04

Radě města byl odborem územního rozvoje a památkové péče předložen návrh na schválení dodatečných informací číslo 1. k zadávacím podmínkám na stavební práce na akci „Rozšíření radnice na pozemku stpč 204/1 v k.ú, Brandýs nad Labem. Jedná se o stavbu v zadním traktu radnice.

Tato zakázka byla zadána v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek dne 13.8.2013 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 350475.

Dodatkem č. 1 se prodlužují lhůty zadávacího řízení, byla úplně vypuštěna podmínka na poskytnutí bankovní záruky vybraným uchazečům na stavební práce při realizaci díla ve výši tří milionů korun a byla snížena původně požadovaná částka jistiny ze tří set tisíc korun na sto padesát tisíc korun.

Byť se lhůty zadávacího řízení prodloužily, lhůta plnění šesti měsíců dle oznámení o zakázce zůstává v platnosti a přihlášky mohou firmy zaslat i nadále do 12 hodin dne 30.10.2013. Dodatek se všemi změnami původního zadání bude zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek, neboť rada města s návrhem OÚRPP souhlasila a uložila vedoucímu odboru P. Havlíčkovi zveřejnit tyto změny zadávacích podmínek prostřednictvím odsouhlaseného a vybraného zástupce města na profilu zadavatele, tedy města. Dodatečné zveřejnění změny zadávacích podmínek mělo být zveřejněno nejpozději do data 6.9.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.