Město očima nezávislého člověka

Zadlužených bytů se prodává čím dál víc

21.09.2013 13:55

Prodeje či pronájmy bytů, na nichž váznou dluhy, protože lidé už nejsou schopni stále se navyšující náklady na bydlení poplatit, se v zápisech z jednání rady města již staly evergreenem. Objevují se v každém zápisu, což znamená jedinou věc, lidé ve městě se stále častěji propadávají do chudoby.

Na návrh bytové komise ze dne 27.5.2013 nyní zveřejnila rada města záměr na prodej volného bytu v domu čp. 1372, Sídliště BSS. Jde o byt 2 + 1 o výměře 49,9 m2 včetně podílu na společných částech domu a pozemku pod domem. Byt se nabízí opět nejvyšší nabídce, minimálně však za 100 % odhadní ceny dle znaleckého posudku, která činí 702.530 Kč. Na bytě vázne dluh na nájemném ve výši 175.383 Kč, a to ještě nejsou započítány poplatky z prodlení z placení.

Bytová komise navrhla byt prodat i s váznoucím dluhem a do stanovené ceny byla již započítána i cena znaleckého posudku. Záměr města byl již zveřejněn a uvidíme, zdali se někdo o malý, ale poměrně drahý byt, bude zajímat. Zatím byl o podobný byt, ovšem na jiné adrese, projeven zájem v jednom případě, ale po čase zájemci od svého záměru odstoupili.

Město nemá, ani o tom současné vedení města neuvažuje, naprosto žádné sociální byty pro občany z nízkopříjmové skupiny, naopak, veškeré byty se město snaží prodat, aby penězi získanými za jejich prodej zalátalo díry v rozpočtu. Naposledy se koalice rozhodla prodat byty ve staroboleslavském sídlišti Na Kloboučku.

Zajímalo by mě, kolik investic se bude  provádět, až nebude už co prodávat. Vždyť přes padesát ulic se mohlo zrekonstruovat jenom proto, že se prodaly byty v brandýských sídlištích. Bytů na prodej již mnoho není, ulic, čekajících na rekonstrukce, je ve městě spousta. Jak, kdy a z čeho se budou opravovat, a zdali vůbec, to opravdu není jasné.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.