Město očima nezávislého člověka

Zahrádkám už zvoní hrana

20.12.2013 11:58

Na veřejném zasedání zastupitelstva se projednávala záležitost, která městská zastupitelstva zaměstnává již devátý rok a stále se nelze dobrat konce. Jedná se o výstavbu obchodního centra Kaufland. Celá kauza měla několik fází, aby se z ní nakonec stalo politikum. Celá záležitost je o to horší, že se nyní přímo dotýká života několika desítek lidí ve městě.

Ve středu 18. prosince se na jednání zastupitelů nedostavil ani jediný zástupce investora, nýbrž za sebe poslali jednat právníka. Ten obhajoval poslední nabídku investora a majitele pozemků pod nemocnicí, společnost Dreamliner, která městu nabídla veškerou výměru svých pozemků pod nemocnicí za výměnu městských pozemků v lokalitě Zápská, tedy v oblasti, která je a bude i v novém územním plánu označena jako průmyslová zóna.

Nabídka investora byla pro město velice zajímavá, nabízel výměnou dvojnásobně větší pozemek a jeho právník výměnu, nebo směnu, chcete-li, obhajoval tím, že investor  nabízí pozemek nejen dvojnásobně větší, ale také dvojnásobně dražší. Toto tvrzení však osobně považuji za nesmyslné s ohledem na územní plán a především na platné a několikrát zastupitelstvem potvrzené regulativy. Pozemek, na kterém nelze stavět cokoliv, ale pouze to, co velmi přísné regulativy dovolí, má dle mého názoru menší cenu za metr, nežli pozemek, kde lze postavit cokoliv.

Nicméně je neoddiskutovatelným faktem, že pozemek investora má dvojnásobnou výměru a na to představitelé města slyšeli. Vzhledem k tomu, že o směně pozemků zastupitelé na středečním zasedání nemohli hlasovat přímo, neboť zatím nemá investor splněny všechny zákonné podmínky, hlasovali zastupitelé pouze o tom, zdali pověří radu města k dalšímu jednání o směně pozemků.

Aby veřejnost zcela jasně viděla, kdo a jak hlasuje, navrhla opozice, ústy zastupitelky Ivany Čierné – Peterové, aby se hlasovalo po jménech a koalice kupodivu tento návrh podpořila hlasováním. Výsledek hlasování byl však naprosto stejný, jako kdyby se hlasovalo pouhou aklamací, tedy zvednutím ruky a sečtením hlasů. Za přítomnosti dvaceti zastupitelů, chyběla zastupitelka Ida Elsnesrová (KSČM), aniž by se zastupitelé dozvěděli důvod nepřítomnosti, se pokračování jednání vedoucí ke směně pozemků odhlasovalo dvanácti jmény, tudíž hlasy. Proti pokračování jednání a tudíž ukončení celé kauzy, hlasovalo sedm opozičních zastupitelů a jeden se hlasování zdržel.

A nad zahrádkáři a jejich zahrádkami na Zápské se tak rozezněla hrana. Nebyly nic platné námitky zahrádkářů, obyvatel přilehlého bytového domu, bylo více než jasné, že toto hlasování bylo koalicí již předem domluveno a na veřejném zasedání se hrálo jenom sáhodlouhé, někdy až únavné, divadélko.

Tím, že dvanáct zastupitelů pověřilo radu města k dalšímu jednání s investorem, se dokořán otevřely dveře ke směně pozemků, zániku zahrádek a vzniku na jejich místě čehokoliv. Záměrně píši „čehokoliv“, neboť právník investora nevyloučil možnost, že by se namísto OC Kaufland mohly třeba postavit jenom sklady nebo něco jiného, aby se investorům jejich investice vrátila.

Mé stanovisko k tomuto letitému problému je neměnné. Osobně jsem nebyl proti výstavbě Kauflandu na původních pozemcích investora pod nemocnicí, vždyť když se tam v těsné blízkosti rozhodlo, že tam bude Penny, nikdo nic nevěděl, nikdo neprotestoval a obchoďák i s velkým parkovištěm se postavil bez jakýchkoliv námitek, nikdo nepoukazoval na zvýšenou dopravu, nebezpečí pro děti, zkrátka se o tom příliš nemluvilo a obchoďák stojí.

Nevadila by mně ani výstavba Kauflandu v průmyslové zóně. Co mi vadí a proti čemu jsem se vší vehemencí je fakt, že město doslova zametá se svými vlastními občany. Radní a celá koalice naprosto kašlou na lidi, kterým jedním škrtem pera, či hlasováním, naprosto změní život, seberou jedněm klid na život, neboť budou nuceni žít na parkovišti a druhým celoživotní radost z dobře a pečlivě vykonané práce na zahrádkách.

Máme všichni plná ústa životního prostředí, o nutnosti dostat do měst namísto betonu co nejvíce zeleně se popsaly stohy papírů, a pak šmahem zelenou oázu vyměníme za plechovou a betonem vystuženou krabici. A to mi vadí moc. Kdyby radním a nakonec celé koalici šlo o lidi, o jejich spokojený, klidný a důstojný život, nikdy by se směnou pozemků souhlasit nemohli. Nevím, zdali město ještě vlastní nějaké pozemky podél Průmyslové ulice, musel bych to nejprve zjistit, ale pokud ano, proč by nemohlo dojít ke směně pozemků tam? Jsou tam již dva řetězce, tak proč by nemohl být třetí? Jenomže to by musela být vůle chránit životy svých občanů, a ta tu není.

Zažil jsem již za komunistů, že se lidem sebraly zahrádky, namísto nich stojí Olšinky. A zažil jsem i to, že někteří ze zahrádkářů ztrátu nepřežili. Po změně režimu jsem se domníval, že se to již stát nemůže, omyl, můj veliký omyl. Podobných případů jsou v republice stovky.

Z důvodu, že se mi naprosto příčí, aby se obyvatelé města stali v rukou papalášů pouhými figurkami na šachovnici, aby s nimi mohlo vedení města manipulovat jako nikoliv s lidmi, ale jenom jako s nástroji svých ambicí, budu do konce tohoto volebního mandátu usilovat o to, aby město nabídlo ostatním zahrádkářským koloniím a především zahrádkářům – nájemcům, pozemky k odkoupení. Aby se již nikdy nemohlo stát, že si kdosi něco usmyslí a namísto třeba zahrádkářské kolonie Labská nebude chtít vybudovat například golfové hřiště.

Zdali se mi to podaří nevím, zdali pro tento záměr získám další zastupitele též nevím, ale sám za sebe mohu slíbit, že se o prodej pronajatých zahrádek do vlastnictví těch, kteří na nich celý život usilovně pracují, budu snažit všemi silami. Nemám totiž rád, a to po celý život, svinstva!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.