Město očima nezávislého člověka

ZÁJEM ASI POMOHL

20.07.2013 15:54

Vzpomenu-li na zimní období a Brandýské noviny je přede mnou článek pana Jana Blažka který upozorňoval na skutečnost, že není řádně prováděna zimní údržba.  Bylo zřejmé, že ho zajímá za co město naše peníze vydává a zda nasmlouvané práce vůbec někdo kontroluje. Asi se cítí být spoluobčanem a zajímá se o věci veřejné.   Zajímá se o věci které by  měly zajímat každého z nás. Jedná se o společné peníze. A pracovníci úřadu, kteří by hospodaření měli kontrolovat, jsou placeni z našich daní. Potěšilo mne, že i v letním období tento pán netrpí lhostejností a zajímá se o hospodaření a tím i o to, zda je nasmlouvaná práce kontrolována.

V době kdy jsem byl předsedou kontrolního výboru tak jsme zápisem informovali zastupitelstvo, že není naplňována smlouva o údržbě hřbitova ve St. Boleslavi. Když jsme při kontrole na úřadě požadovali zápisy z prováděných (jak tvrdil pracovník úřadu) kontrol bylo nám sděleno, že zápis nedělají. Podivné!

Před nedávnem jsem si přečetl článek „Trochu smutný příběh“ od pana Blažka kde upozorňuje na stav hřbitova.  Špatný, dokazující, že údržba je z části asi pouze placena. Avšak neplněna a také nekontrolována. Stále jsme šizeni a příslušný pracovník neplní své povinnosti kontroly. Za co nebo proč?

V těchto dnech jsem navštívil uváděný hřbitov a viděl, že se začalo pracovat na tom co celá léta platíme ale není firmou prováděno.

Děkuji alespoň za sebe panu Janu Blažkovi za to, že asi svým článkem donutil zástupce města k plnění svých povinností. Nebyl lhostejný (a to i pro své spoluobčany).

Kéž by těch nelhostejných bylo více. Město by pak mohlo více investovat do potřebných věcí.

Pane Blažku  - DĚKUJI.  (Možná i za mnoho dalších)

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.