Město očima nezávislého člověka

Zájem rady o lidi? Nikoliv, jen o některé!

11.12.2013 12:25

Město vlastní bytový dům v ulici F. X. Procházky (bývalá Kostelní ulice) čp. 42 v brandýské části města. Bývalý nájemník podal ke dni 31.10.2013 městu výpověď z nájmu a k uvedenému datu byl byt opravdu vyklizen a předán správci bytového fondu města Tommi Holding.

Bytová komise poté radě města navrhla zveřejnění záměru na pronájem tohoto bytu, ovšem pro vybranou skupinu případných žadatelů. Měli to být buď samoživitelky (samoživitelé) s minimálně jedním nezaopatřeným dítětem ve vlastní péči, nebo rodina s minimálně jedním nezaopatřeným dítětem ve vlastní péči. Zároveň bytová komise, na doporučení realitní kanceláře, navrhla výši nájemného za byt 2 + 1 o výměře 65,40 m2 ve výši 7.500 Kč plus poplatky za měsíc.

Dne 16. 10. 2013 podal vedoucí Policie ČR (Jak se to dozvěděl?) na město žádost o pronájem uvedeného bytu pro pracovnici PČR s místem výkonu v Brandýse. Tentýž den rada města rozhodla o zveřejnění záměru na pronájem obecního bytu č. 9 v domě čp. 42 v ulici F. X. Procházky. Jenomže výše nájemného se oproti doporučení bytové komise, ale i realitní kanceláře, změnila. Vzhledem zřejmě k tomu, že se jednalo o policistku, stanovila rada města výši nájemného na částku téměř o tisíc korun nižší, nežli zněl návrh bytové komise, přesně na 6.540 Kč plus poplatky za měsíc. Zároveň rada města uvedla, že se jedná o nájem na dobu určitou, a to na jeden rok.

V termínu byla městu samozřejmě doručena pouze jediná nabídka, když v záměru na pronájem bylo uvedeno, že se jedná o byt pro policistku. Zápis uvádí, že rada města tuto jedinou nabídku vyhodnotila a rozhodla, že nájemní smlouvu podepíše právě s policistkou Jitkou Šandovou za nájemné ve výši 6.540 Kč plus poplatky za měsíc na dobu jednoho roku.

Ať se na mne páni a dáma radní nezlobí, ale napsat, že rada nabídku vyhodnotila, když se jednalo o účelově a právě kvůli jediné osobě vypsaný záměr, je výsměchem občanům. Čtu velice pozorně všechny zápisy z jednání rady města včetně nabídek na pronájmy či odkoupení městských bytů. V posledních letech těchto nabídek razantně přibylo, neboť je stále více lidí, kteří šíleně vysoké nájmy a poplatky ze svých příjmů již nejsou schopni hradit a byty musejí opouštět. Ale ani v jediném zápisu jsem neobjevil, že by rada města stanovila nižší nájem, nežli jaký doporučila bytová komise a realitka, opakuji, ani jediný. Vždy, a to ve stu procentech případů, bylo nájemné přesně totéž, jaké navrhla bytová komise. Až nyní a v tomto případě, naprosto výjimečném případě, se to stalo. Proč, ptám se? Že by to bylo proto, že se jedná o policistku?

Už samotné vypsání záměru na pronájem specifikovaného pro jednu jedinou určitou osobu odporuje volné soutěži, kterou prosazuje režim více než dvacet let. A nastavení nižšího nájemného je podle mne nehoráznost. Navíc, když se jedná o osobu, která má jistě daleko vyšší příjem nežli například samoživitelka se dvěma malými dětmi. A právě u ní byl nájem stanoven na doporučenou částku a nebyl snížen ani o jedinou korunu, natož pak téměř o korun tisíc.

Jak toto jednání rady města nazvat? Tím, že se jasně ukázalo, o koho má rada města zájem? Nikoliv o obyčejné lidi, ale o policisty? Zdali by rada města udělala totéž, kdyby se jednalo o prodavačku? Obávám se, že v žádném případě. A dále, nejedná se v tomto případě o korupci? Pokud má někdo určité výhody oproti ostatním, pokud takovému člověku kompetentní orgán vyjde takto vstříc, jak to jinak nazvat nežli korupcí?

Vážení čtenáři Brandýských novin, zapamatujte si dobře tento případ, a nejen tento, je jich víc. Už za rok se budete rozhodovat, koho zvolit, aby vás, občany města, zastupoval. Měli by to být lidé, kteří opravdu budou pracovat pro občany a nikoliv jen pro sebe a pro někoho vybraného, jaksi rovnějšího než ostatní.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.