Město očima nezávislého člověka

Zákonná lhůta na odpověď uběhla a – nic!

19.01.2014 12:06

V době prvního polistopadového zastupitelstva v letech 1990 až 1994 se řešil problém osamostatnění Staré Boleslavi, aby se tak tomuto velice významnému historickému městu dostalo opětovně vážnosti. Tehdy se od Brandýsa odtrhly Zápy. K odtržení Staré Boleslavi nakonec nedošlo, neboť převážily ekonomické podmínky. Rozdělením města by totiž obě části finančně tratily na dotacích státu do rozpočtu. Nakonec se na příkladu Záp ukázalo, že to pravda nebyla, protože Zápy od osamostatnění šly výrazně nahoru. Tehdy jsme v zastupitelstvu řešili i financování obou částí měst. Byl jsem u toho.

A již tehdy se zastupitelstvo dohodlo, že rozdělení investic by mělo být prováděno podle poměru počtu obyvatel. Brandýs měl tehdy přibližně deset tisíc obyvatel, Stará Boleslav pět tisíc obyvatel, a proto by měly být investice rozděleny v poměru 2:1. Pokud mne paměť neklame, snažili jsme se toto rozdělení dodržovat.

Pravda, staly se případy, že se v jedné části města prováděla opravdu velká investiční akce, takže se prostředky z větší části přesunuly tam, ale později jsme se snažili ztrátu vykompenzovat.

V posledních deseti, dvanácti letech mám však obavy, že toto rozdělení investic neplatí a do brandýské části jde daleko více peněz. Budovala se tam průmyslová zóna, vyrostla tam řada supermarketů, vznikala řada provozoven a ve Staré Boleslavi nic. Proto jsem na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2013 oficiálně požádal starostu města, že požaduji, a jako zastupitel na to mám zákonné právo, aniž bych musel uplatňovat dikci zákona o svobodném přístupu k informacím, informaci o veškerých investicích jak do Staré Boleslavi, tak do Brandýsa, a to jmenovitě včetně uvedení částek. Ulehčil jsem práci úředníkům v tom, že jsem tyto informace požadoval pouze za toto volební období. Zároveň jsem starostu města požádal, a opět na to mám právo, aby mnou požadovaná informace byla zaslána elektronicky všem zastupitelům.

Vedla mne k tomu snaha zrovnoprávnit obě městské části, neboť nejen já, ale především obyvatelé Staré Boleslavi mají dojem, že Stará Boleslav je na okraji zájmu vedení města. Ze zákona mám právo na odpověď do třiceti dnů ode dne podání žádosti. Žádost byla podána oficiálně dne 18. 12., dnes je 19. 1. A odpověď nepřišla. Ani ona, ani žádost starosty o posečkání. Vůbec nic!

Jak typické! Obyvatelé, občané města a voliči, jsou pro současné vedení města včetně rady města, zřejmě jen obtížný hmyz a totéž zřejmě platí i o opozičních zastupitelích. Po nedodržení usnesení zastupitelstva, aby starosta města podal neprodleně, byť opožděně odvolání proti povolení k těžbě písku u jatek, je toto nedodržení zákonného termínu opět dalším z řady nedodržování zákonů.

Ä tak se stále častěji a více kloním k názoru, že pro občany Staré Boleslavi by bylo daleko lepší, kdyby si vládli sami, bez Brandýsa. Pokud by měli šťastnou ruku při volbách, mohli by si zvolit takové zastupitelstvo a takové vedení města, které by jimi nepohrdalo.

I mne se dotýká, že jsem se na svou otázku nedočkal odpovědi ve lhůtě, kterou jsem očekával a stále více mi připadá, že mnou, coby opozičním zastupitelem, vedení města pohrdá, a to mi vadí. Velmi.

Vladimír Kapal

 

  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.