Město očima nezávislého člověka

Zákony týkající se územních plánů nejsou pro lidi

22.01.2014 14:24

Jedná se především o to, že občané, instituce a další vlastníci pozemků a dalších nemovitostí mohou své podněty, žádosti a připomínky přednášet tvůrcům nových územních plánů pouze do určeného data, později tak mohou činit pouze prostřednictvím svých volených zástupců – zastupitelů, a to až do dne, kdy zastupitelstvo územní plán schválí jako celek. Háček, či chytristika, nebo jak se to nazve, spočívá v tom, že tyto námitky a další požadavky občané, vlastníci nemovitostí, musejí podávat v době, kdy ještě o tom, jak se územní plán vyvíjí, jaké se tam objeví změny, nemají ani potuchy, neboť tomu je v samotném počátku tvorby územního plánu.

Zároveň je však běžnou praxí, že firma pověřená vypracováním územního plánu vychází nikoliv z požadavků občanů, ale úřadů. A tak se na místo například čistě obytné zóny najednou objeví zóna smíšená, kde se na rozdíl od té první může vesele podnikat nebo chovat třeba dobytek, aniž by o změnu oficiálně kdokoliv požádal. Navíc ani zastupitel vybavený přece jenom většími pravomocemi není schopen vypátrat, kdože to navrhl.

Tato situace přímo vybízí ke korupci úředníků mající možnost do tvorby úp zasahovat. Stačí třeba nějaký úplateček a v návrhu úp se nikým neavizovaná a oficiálně nepožadovaná změna náhle objeví jako deus ex machina. Žádný ze zastupitelů nemá prakticky možnost do detailu sledovat tvorbu úp, zaznamenat všechny změny a pohlídat si, zdali jsou oprávněné nebo jaksi úmyslné. Není to v lidských silách. Navíc, i když zastupitel své město dokonale zná, přece jenom nezná naprosto všechny parcely, pozemky či budovy, protože to prostě nejde. A potom se může stát, že zvedne ruku pro něco, co by, znaje podrobnosti, nikdy jinak nepodpořil.

Co třeba říci tomu, když se vlastníku náhle změní jeho pozemek z orné půdy na ostatní plochu? Vykukové, kteří toto do úp prosadili změnu bagatelizují spoléhaje na neznalost lidí. A přitom se jedná o první krok ke změně pozemku s ornou půdou a po léta využívanou pro pěstování zemědělských plodin na pozdější stavební pozemky. Inu, developeři mají peněz dost.

Jediná možnost, kterou občané nesouhlasící se zásadními změnami úp, dotýkající se jejich majetku mají, spočívá v tom, aby své námitky s podklady předali těm zastupitelům, o kterých se domnívají, že budou hájit jejich zájmy, a ti je poté prosazovali při zásadním jednání o úp na veřejném zasedání. A potom, nepodařilo-li by se, obrátili se na správní soudy.

Vladimír Kapal

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.