Město očima nezávislého člověka

Zámecká restaurace bude mít nového provozovatele

04.01.2013 12:17

Rada města se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem zámecké restaurace s firmou Rubikon s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení.

Původní nájemce restaurace, po dohodě s městem, od smlouvy odstoupil a navíc mu město zaplatilo mnohamilionovou částku za investice do zařízení prostor na restauraci a za vybavení kuchyně a dalšího mobiliáře. Dohoda byla uzavřena na základě rekonstrukce přístupu na zámecké nádvoří a opravy fasády, když byla restaurace prakticky znepřístupněna. Rekonstrukcí prostoru, přístupu do zámku, se návštěvníkům zámku zároveň znemožnil příjezd a parkování na přístupové cestě k zámku, takže například při konání zastupitelstva, mají občané velice ztíženou možnost parkování.

Domnívám se proto, že právě z důvodu velmi omezeného příjezdu k zámku a nemožnost pohodlného a především blízkého parkování u zámku, se návštěvníci do restaurace příliš nepohrnou. Zatím je možné omezeně parkovat vedle kočárovny – nyní nefunkčních garáží – a v prostoru před nimi. Též je možné zatím zaparkovat naproti a potom v ulici Na Plantáži, i když už je dost daleko od restaurace.

Jenomže podle slov místostarosty Nekvasila uvažuje rada města i o tom, že by zpoplatnila i parkování Na Plantáži umístěním parkovacích automatů a osobně se domnívám, že naprosto stejné řešení nastane v budoucnu i na zatímních parkovacích místech u kočárovny, to až bude dokončena její rekonstrukce. Takže potenciální návštěvník zámecké restaurace bude muset platit i za parkování.

A ještě jeden velice důležitý fakt nemůžeme pominout. Neustálým zvyšováním daní v podání této vlády mají lidé stále méně peněz na to, aby si mohli dovolit chodit do restaurací, natož pak luxusních a drahých. Ostatně stačí se jen současnými restauracemi projít a zjistíme, že téměř všechny zejí prázdnotou. Však si také majitelé stěžují.

A právě proto se domnívám, že ani novému nájemci zámecké restaurace se příliš hosté nepohrnou a dostaneme se tam, kde jsme v nedávné minulosti byli, nájemce restauraci opustí.

Pokud bych se mýlil a měl pravdu zastupitel Miloslav Písačka, který tvrdil, že zámecká restaurace bude prosperovat, rád se radě města za vynaložené miliony omluvím, ale domnívám se, že pravdu však budu mít spíše já.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.