Město očima nezávislého člověka

Zámecká zahrada bude plná dětí¨

06.05.2013 11:42

Jednatelka o.s. Brandýský Matýsek, Iva Filípková, požádala radu města o možnost konání akce Brandýs dětem aneb park plný pohádek. Akce, na které se očekává plno dětí, by se měla konat v prostorách zámecké zahrady 25.5 od 15,30 hodin maximálně do 18,30 hodin.

Děti by však měly přijít dříve, a to do divadelního sálu brandýského zámku, kde by se od 14,30 pro ně měla hrát pohádka souboru Hluchavky lékařské, a to Jezinky bezinky z lesa jdou, Smolíčka Pacholíčka si nesou. Po skončení divadelního představení pak mohou děti přejít do zámecké zahrady, kde je pro ně připraven bohatý program.

Vstupné bylo stanoveno na 50 Kč a výtěžek z celé akce bude věnován na dobrovolnický program Pět P, dále pak na organizování akcí pro děti ze sociálně slabých rodin a nízkoprahovou hernu pro rodiny s dětmi.

Rada města se žádostí Brandýského Matýska souhlasila a navíc organizátorům vyšla vstříc tím, že pronájem divadelního sálu stanovila na symbolickou jednu korunu. Akcí pro děti není nikdy dost, a proto je každá podobná akce velice chvályhodná včetně stanovení symbolického nájmu za sál. Děti si tak budou moci užít odpoledne plného pohádek, zábavy a nezbývá nic jiného, nežli pořadatelům popřát, aby vyšlo počasí a dětí přišlo co nejvíce.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.