Město očima nezávislého člověka

Zámek je opět obydlen

29.07.2013 14:49

V přízemí brandýského zámku se nacházejí nebytové prostory, které byly využívány soukromníkem jako nahrávací studio. Před časem však podal odboru majetku města výpověď z nájemního poměru, a po ukončení výpovědní lhůty by byly nebytové prostory prázdné a nevyužívané.

Rada města proto vypsala záměr na pronájem prostor č. 6 a 7 o celkové výměře 65,42 m2 a v termínu zveřejnění inzerátu se jí přihlásil jediný zájemce. Rada města jeho nabídku vyhodnotila a rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na zmiňované prostory s Janem Chlebounem. Výše nájemného byla stanovena na částku 3.200 Kč za měsíc. Za jakým účelem byly prostory na zámku pronajaty zápis neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.