Město očima nezávislého člověka

Záměr o směně pozemků s Kauflandem je již vyvěšen

28.03.2014 12:50

Úsilí zahrádkářů, snaha opozičních zastupitelů, ale i předešlé sliby TOP 09, to vše vzalo za své. Rada města, na základě usnesení zastupitelstva koaliční většinou, rozhodla dne 19. 3. vyvěsit na úřední desku záměr o směně pozemků ve svém vlastnictví v lokalitě Zápská, za pozemky společnosti Dreamliner s.r.o. pod nemocnicí.

Tímto vyvěšením záměru o směně pozemků je prakticky dokonáno a pozemky budou směněny. Město tak získá pozemky, se kterými si neví rady, stejně jako s těmi svými, v sousední těchto směňovaných, zakoupenými před lety od brandýské tunelované nemocnice za neuvěřitelných 38 milionů korun. Od nákupu leží ladem a stávají se pravidelným útočištěm bezdomovců.

A k tomuto pozemku nyní přiřadí další, se kterým se s největší pravděpodobností nebude dít nic, vzhledem ke stále se snižujícímu rozpočtu města a prognózy vývoje městských rozpočtů, který má snižující se tendenci, se vybudování sportovně relaxačního centra města dostává spíše do říše snů. Současná rada města sice stále doufá, že se jí na tento záměr podaří sehnat dotace, což ve svém vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva prohlásila místostarostka Nováková, ale realita je zatím zcela odlišná.

Na druhé straně město přijde o oázu zeleně, klidu a příjemného prostředí obdělávaných zahrádek se spoustou zeleně produkující nezbytný kyslík, na jejímž místě vyroste další nevzhledná obchodní krabice a ohromné parkoviště. Fakt, že lze zhodnotit pozemky zcela účelově, dokládá hodnocení obou směňovaných pozemků. Zatímco městský pozemek, na kterém, dle územního plánu, lze stavět komerční objekty, je hodnocen, spíše podhodnocen, na částku 6.729.900 Kč, byť je o něco menší, pozemek Deamlineru u nemocnice, který toto zastupitelstvo, jež směnu odsouhlasilo, dříve okleštilo regulačním plánem tak, že jsou prakticky nevyužitelné, ocenili na částku 14.685.670 Kč.

Výměry městského pozemku i se zahrádkami, které budou rozbagrovány, jsou 3.854 m2, dále pak 624 m25, 618 m2 a 610 m2, pozemky Dreamlineru mají 18.563 m2 a 44 m2. Ze snahy rady města a koalice doslova čišela snaha směnu pozemků prosadit, a to na úkor starousedlíků, kteří na zahrádkách hospodařili řadu desetiletí. Rada města a koalice dala před zájmy svých občanů přednost komerčnímu zájmu zahraničního řetězce a mimoměstské společnosti. Oběma jde o jediné – o zisk.

Stejná snaha rady města vyplývá z jejího postupu při vzniku pískovny ve Staré Boleslavi, i zde je snaha, byť skrytá, o prosazení povolení k těžbě proti vůli lidí. V obou případech se jedná o subjekty oplývající velkým kapitálem, takže se mnohým lidem ve městě na mysl vkrádá otázka, kdo a za kolik za tím vším vlastně je. A jen pro zajímavost, pro vyvěšení záměru zvedlo ruku všech šest přítomných radních. Který z nich na jednání chyběl, se nedozvíme, neboť již před časem přestaly zápisy z jednání rady města jména chybějících radních uvádět. I zde je na místě otázka, proč asi?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.