Město očima nezávislého člověka

Zaměstnancům radnice se navyšují výhody

02.12.2013 11:24

Zastupitelé budou na veřejném zasedání schvalovat rozpočtové opatření na měsíc listopad. Už z hlediska logiky je nepochopitelné, že rada města nejdříve peníze vydá a téměř měsíc poté si své rozhodnutí formálně nechá schválit zastupitelstvem. Nebylo by logičtější a demokratičtější, aby zastupitelé nejdříve návrh na rozpočtové opatření schválili a teprve poté by je rada města provedla, než aby zastupitelé vydané peníze schvalovali ex post?

A o co, že se to jednalo? Navýšil se rozpočet o blíže nespecifikovanou a neuvedenou v zápisu částku pro nákup a montáž signalizačního zařízení na vůz krizového řízení. Navýšil se rozpočet i v kapitole školství, šlo o nákup sporáku do školní jídelny MŠ Dvořákova a nákup keramické pece pro Dům dětí a mládeže. V tomto případě jsou vynaložené prostředky účelné, ale opět nebyla uvedena částka.

Zato rozpočtové úpravy, rozumí se navýšení rozpočtu, tajemníka úřadu, pro navýšení položek „drobné osobní výdaje a navýšení pro stravenky pro zaměstnance úřadu“, mi jdou proti srsti. Zvláště v době, kdy mnozí z důchodců či rodin s dětmi, o samoživitelkách ani nemluvě, musejí své rozpočty osekat až na kost a mnohdy jim nezbývá ani na pořádné teplo v bytech, je navyšování rozpočtu pro zaměstnance radnice nehoráznost.

Jako starobní důchodce jsem musel své výdaje, po šílenství páně Kalouska, též notně osekat, abych vůbec s důchodem vyšel, proto nechápu, proč by město mělo pro své zaměstnance dělat opatření jako za socialismu. Pokud stravenky zaměstnancům hradí soukromá firma, je to v pořádku, musí si na to vydělat, ale zde se jedná o veřejné finance. V tomto případě budu hlasovat proti.

Dalšího navýšení rozpočtu se dočkal sociální odbor. Navýšila se položka pro volnočasové aktivity seniorů. A opět se nikde neobjevila částka. Z mnohaleté praxe novináře vím, že většina těchto prostředků se k samotným seniorům stejně nedostane, zůstanou za nehty různým společnostem, které si ze sociálních záležitostí udělaly docela dobrý byznys.

Další bod rozpočtových opatření je opravdu pro fajnšmekry. Jedná se o dotaci Středočeského kraje na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Obávám se, že kraj poskytl dotaci na osázení svahu u altánu v zámecké zahradě, nikde totiž není uvedeno, kam se dřeviny mají vysázet, kde se nejprve staleté stromy, zpevňující svah a odčerpávající spodní vodu tamtéž, vykácely, aby se poté, v době dlouhých a silných dešťů, svah sesul. Ani v tomto případě se nikde neobjevila konkrétní částka.

Posledním bodem rozpočtových opatření na listopad je převod prostředků na financování mandátní smlouvy za výkon zadavatelské činnosti na akci „Revitalizace centra města – Masarykova náměstí.“ Zajímalo by mne, kolik různých firem a na jaké činnosti se na této akci přiživilo a kolik peněz jsme jim museli z našich daní dát.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.