Město očima nezávislého člověka

Zápisy radnice jsou neúplné a zavádějící.

13.10.2013 11:20

O tom, že poslední zápis z veřejného zasedání zastupitelů byl v původní verzi vyloženě lživý, jsem už informoval na těchto stránkách. Konečná verze, která šla na internet, byla opravena jenom zásluhou opozičního zastupitele Kváči, který si lživých informací povšiml a nenechal je být. Nakonec se ukázalo, že tyto lživé informace byly do zápisu uvedeny na nátlak vedení města, pravda, jednalo se jednu osobu.

Nyní, v předposledním zápise z jednání rady města o vypsání výběrového řízení na dodávku kancelářských a úklidových potřeb, se uvádělo doslova. Cituji: „V současné době má město uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou ze dne 29.1.2008 s firmou Office Pro Partners s.r.o. Je zde předpoklad, že v letošním roce dojde k překročení finanční fakturace, /dané zákonem o zadávání veřejných zakázek /, od jednoho dodavatele, tudíž je nutné vypsání nového výběrového řízení na dodavatele jednak kancelářských potřeb a jednak úklidových potřeb.“ Konec citátu.

Spojil jsem se s jednatelkou zmiňované firmy a bylo mi sděleno, že dodávky kancelářských potřeb postupně klesaly, protože byly zřejmě realizovány i od jiné firmy, která se však nikde v zápisu neobjevila, anebo se potřeba kancelářských snižovala. Jak je tedy možné, že by se z původně uvedeného milionu za rok, náhle stalo dva a půl milionu? Upozorňuji, že tato čísla byla v zápisu uvedena též.

Ze zápisu dále vyplývá, že společnost vykonávala obě činnosti, tedy jak dodávku kancelářských potřeb, tak i úklid radničních prostor. Jednatelka společnosti mi však sdělila, že její společnost nikdy úklid radnice ani neprováděla, ani nezajišťovala. Jelikož však úklid na radnici probíhal, a to mohu osobně potvrdit, znamená to, že ho zajišťovala jiná firma, ale o té se zápis vůbec nezmiňuje.

„Podstatné je, že naše společnost má uzavřenou rámcovou smlouvu od roku 2008, která byla původně uzavřena na dodávku kancelářských potřeb, dodávek úklidových prostředků a spotřebního materiálu pro tiskárny a je pravda, že smlouva má tříměsíční výpovědní lhůtu. Postupem času začalo město odebírat spotřební materiál od jiného dodavatele. V žádném případě jsme nikdy nezajišťovali úklid,“ říká jednatelka společnosti.

Pokud město mělo podepsanou smlouvu  s jednou firmou, a to i na dodávky potřeb pro tiskárny, jak je možné, že je bralo od jiné firmy? A jak to, že se nyní v zápisu neuvedlo, že se vypoví smlouva i této firmě? A vůbec zápis nevysvětlil, proč náhle tak ohromný nárůst plateb, vždyť platit milion nebo dva a půl za rok znamená ohromný nárůst spotřeby materiálu. A navíc ve stejném zápisu se uvádí jak vypsání výběrového řízení na dodávku kancelářských potřeb a úklidových potřeb a zároveň další výběrové řízení na dodávky zmiňovaných potřeb pro tiskárny? Tak proč se nenapíší důvody? A proč nebyly vypovězeny smlouvy s dvěma firmami, které musely prokazatelně městu dodávat jak náplně do tiskáren a druhá zajišťovat úklid?  

Navíc se jednatelka firmy vyjádřila i k dalšímu důvodu vypovězení smlouvy, a to o povinnosti radnice zaměstnávat pracovníky se změněnou pracovní schopností. Zápis uvádí, že právě z důvodu, aby město nemuselo platit pokuty za nezaměstnávání zákonného počtu osob se změněnou pracovní schopností, musí uzavřít smlouvu na dodávky materiálu s firmou, která tyto tělesně postižené osoby zaměstnává.

„Je potřeba si uvědomit i zjednodušený přístup města ke své povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinnost se dá obejít odběrem výrobků od společnosti zaměstnávající zdravotně postižené osoby, ale domnívám se, že právě instituce jako je městský úřad by měla vynaložit veškeré úsilí, aby povinný podíl zaměstnávat osoby se zdravotním postižením splnila, aniž by musela odebírat zboží od společnosti, která zdravotně postižené zaměstnává či sama platí penále. Dále je otázka, proč tak činí pouze u kancelářských potřeb a nečiní tak u spotřebního materiálu pro tiskárny, jehož objemy dosahují podobnou výši obratu či u jiného dalšího zboží,“ dodala jednatelka společnosti.

Podobným způsobem by se dal analyzovat téměř každý zápis z jednání rady města. Vyplývá z toho jediný fakt, vedení města se zdráhá seč může, aby občany podrobně informovalo o svém konání, především co se týče nakládání s veřejnými prostředky z rozpočtu. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.