Město očima nezávislého člověka

Zápští zahrádkáři mají obavy

04.01.2013 12:19

Město má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemky pč 293/1 a část pozemku pč 293/8 o celkové výměře 6.256 m2 s Českým zahrádkářským svazem. Tyto pozemky jsou vedeny jako zahrádkářská osada Zápská.

Dle této stávající nájemní smlouvy je roční nájemné splatné vždy do 31. ledna příslušného roku. Nájemné je stanoveno, alespoň na rok 2012 tak tomu bylo, na částku 21.565 Kč. O tuto částku se pak dělí všichni zahrádkáři v této kolonii.

Dne 7. prosince 2012 podala zahrádkářská osada Zápská, zastoupení Petrem Pátkem, radě města žádost o prodloužení termínu splatnosti nájemného na rok 2013 až na 30. červen. Důvodem je, dle zahrádkářů, nejasnost setrvání této zahrádkářské kolonie na uvedených pronajatých pozemcích. Rada města žádosti zahrádkářů vyhověla a potvrdila termín splatnosti  nájemného na den 30. června letošního roku.

Jak už jsem mnohokrát uvedl, nejasnosti jsou zapříčiněny žádostí investorské firmy Quinn Invest, která nabídla městu směnu svých pozemků pod brandýskou nemocnicí za pozemky na Zápské. Na svých pozemcích chtěla vystavět OC Kaufland, ale zastupitelstvo jim k tomu nedalo možnost, neboť odmítlo změnit stávající územní plán natolik, aby byla výstavba OC možná. Proto investoři požádali o směnu pozemků, aby svůj záměr – výstavbu Kauflandu ve městě- mohla realizovat.

Zápští zahrádkáři již v minulosti žádali město o odkoupení pronajatých pozemků, ale jejich žádosti vyhověno nebylo, neboť se dle stávajícího územního plánu jedná o pozemku určené jako průmyslová zóna. V případě, že ke směně pozemků dojde, zahrádky a chatičky by padly za oběť byznysu a kšeftu.

O směně pozemků budou muset rozhodnout zastupitelé a bude záležet na každém z nich, jak se srovná se svým svědomím a pro co zvednou ruku. Zdali pro zeleň a klid nebo pro  betonovou krychli a ohromné parkoviště. Kdy se dostane hlasování o směně pozemků na pořad jednání zastupitelů se zatím neví, rada města dělá mrtvého brouka, ostatně jako vždy, když se jedná o Kaufland.

V oblasti, kde by chtěli investoři postavit Kaufland se již nacházejí dva velké obchodní řetězce, Lidl a Tesco, které má v plánu své OC rozšířit o další objekt, aby rozšířilo sortiment, takže pro obyvatele Brandýsa Kaufland není životně důležitý.

A je tu ještě jeden velice důležitý aspekt. Město sestává ze dvou původně samostatných měst – Brandýsa a Boleslavi a je bráno jako jeden celek.  Zatímco v Brandýse je obchodních řetězců víc než dost, ve Staré Boleslavi je pouze jedna jediná, umrněná Norma. Pokud by zastupitelé umožnili výstavbu Kauflandu v Brandýse, na dlouhou dobu by se zájem investorů a řetězců o výstavbu ve Staré Boleslavi dokonale umrtvil. A opět by se tím prokázal fakt, že obyvatelé Staré Boleslavi jsou chápáni jako občané druhé kategorie, neboť s každou maličkostí musejí jezdit do Brandýsa. Včetně důstojného nakupování.

Pro směnu pozemků osobně ruku nezvednu, Kaufland na Zápské nechci, na rozdíl od spravedlivé výstavby na pozemcích ve vlastnictví investora. Tam bych pro výstavbu, podmíněnou výstavbou odpočinkového parku na náklady investora, ruku zvedl. Domnívám se totiž, že patnáct, šestnáct milionů na výstavbu sportovně relaxačního centra město mít nikdy nebude.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.