Město očima nezávislého člověka

Zásadně nesouhlasím s neuvolněnými funkcionáři

28.10.2011 14:44

Již celou jednu generaci žijeme v tržním prostředí, chcete-li, v kapitalismu. Jedním z atributů tohoto společenského zřízení je požadavek každého zaměstnavatele na stoprocentní nasazení v pracovním procesu a mnohdy je vyžadováno i více. Krátce řečeno – na flákače dnes není nikdo zvědavý.

V každé profesi, od dělníků po vědce, je vyžadováno využití kapacity člověka do posledních sil, aby byly přinášeny zisky. Nedokáži si představit, že by třeba pokladní v supermarketu sdělila zaměstnavateli, že musí namísto v osm večer odejít z práce už ve čtyři hodiny, protože musí pracovat jako neuvolněná funkcionářka radnice. Letěla by okamžitě!

U státem placených zaměstnanců, tedy těch, kteří svou výplatu mají z peněz nás ostatních, vybraných z daní, to zřejmě neplatí. Jak je vidět u politiků, nebo ale i u některých lékařů či státních úředníků, ti jsou zřejmě supermani, protože dokáží pracovat i šestadvacet hodin denně. Prý nedrží obědy ani svačiny.

Nemám rád neuvolněné statutární zástupce města. Tvrdilo se, že jejich práce je natolik časově náročná, že při ní nejsou schopni vykonávat i své původní povolání, a proto jim byly přiznány vysoké odměny. Jsou malé obce, čítající  sto, sto padesát duší, kde by náhrady mzdy byly tak nízké, že starostové a jejich zástupci musí práci pro obec vykonávat po večerech a ve svém volnu. Před těmito lidmi smekám. Znám jich osobně velmi mnoho a vím, jak na tom jsou.

V případě větších měst však neuvolněné funkcionáře neuznávám, a co více, přímo mne iritují. Buďto se flákají ve státem placeném zaměstnání, a pak je jejich pracovní místo zbytečné, nebo se flákají na radnici, a pak je zbytečná tato funkce.

V případě neuvolněné místostarostky Ivany Čierné – Peterové jsem také protestoval, právě z uvedených důvodů. Jenomže, za prvé pracovala v soukromém sektoru a za druhé, její odměna byla odpovídající.

U současné místostarostky Niny Novákové jsem do hloubi duše rozhořčen. Vedle, jistě náročné funkce zástupkyně ředitelky gymnázia, má stihnout i další náročnou práci, vest tři odbory. Jsem přesvědčen, že to není možné zvládnout, navíc, když se v čelné funkci angažuje i v politické straně. Hlasoval jsem proti jejímu působení v této funkci a hlasoval jsem i proti tomu, aby na rozdíl od minulé místostarostky, která byla odejita jen a jen z politických, nikoliv pracovních, důvodů, dostávala od města nemravně a nehorázně vysokou odměnu.

Vždyť 19.250 korun za měsíc ještě při výkonu profesního povolání, je výsměch všem, kteří pracují, a to i na odpovědných a náročných místech. Ti za celý měsíc a při stoprocentním nasazení mnohdy tyto peníze nedostávají.

Hlasoval jsem proti, spolu se mnou dalších šest zastupitelů, těm ostatním vůbec nevadilo, že se lidem zdražila voda a kanalizace, aby mělo město v rozpočtu více peněz a že se chystá další zdražování, ještě se z rozpočtu města budou vyhazovat další peníze.

Pokud by Nina Nováková své místo opustila a nastoupila do funkce na plný úvazek, budu hlasovat také proti, protože považuji spojení ODS a TOP 09 pro město smrtící, ale nebudu tak znechucen, jako nyní, když i ze svých peněz musím platit tak vysokou odměnu, podle mého naprosto nemravnou, pro neuvolněnou funkcionářku.

A byl jsem naprosto konsternován a zděšen, když pro tyto nemravné peníze zvedl ruku i předseda místní ČSSD Josef Dašek, který je, bohužel, členem rady města, a proto musí držet basu, ale i členka KSČM Ida Elsnerová.

Kdepak jsou prohlášení a deklarace jejich mateřských stran?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.