Město očima nezávislého člověka

Zase jedna nepravda o těžbě písku U Jatek

08.06.2014 18:17

V posledním vydání Městských listů je rozhovor s panem Petrem Brabcem, jedním z občanů bydlících v lokalitě U Jatek, kde se má těžit písek. V rozhovoru jsou v kostce zmíněny informace o situaci kolem těžby a vyjádřen opět nesouhlas s ní. Jedna podstatná zmínka tam ale chybí, a sice, že kdyby se město v roce 2013 v zákonném termínu odvolalo, možná bylo dnes všechno jinak!

Na téže staně Městských listů je ale i následný krátký článek k tomuto problému nazvaný Těžbu písku bude znovu projednávat báňský úřad a starosta města Ondřej Přenosil v něm čtenáře informuje, že existuje možnost podání žádosti o odpis ložiska. A dále uvádí, že podle informací, které si vyžádal odbor životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí a na báňském úřadu by odpis mohl těžbu usnadnit a urychlit.

Poslední věta tohoto článku byla pro mě šokující. Pan starosta uvádí toto: „Pokud stát surovinu odepíše ze svých zásob, tak už ložisko těžby nehájí. Písek je pak majitelů pozemků a může tam těžit kdokoliv a téměř hned.“

Protože jsem tomuto tvrzení nevěřila, začala jsem shánět informace a zjistila jsem mimo jiné, že pro účely dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu skutečně nestanoví obvodní báňský úřad dobývací prostor v režimu horního zákona, ale rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru v těchto případech nahrazuje územní rozhodnutí o změně využití území, které vydává příslušný stavební úřad v režimu stavebního zákona.

Jen letmo jsem si přečetla seznam náležitostí, které musí k takovému řízení majitel pozemku nebo organizace, která na pozemku chce těžit, k řízení předložit. Že by si mohl kdokoliv hned začít těžit z toho opravdu zřejmé není, ba právě naopak.

Protože jsem si ale chtěla získané informace ověřit, zavolala jsem také na báňský úřad. Informace poskytnuté báňským úřadem se diametrálně liší od tvrzení pana starosty. Bylo mi sděleno, že v případě odpisu zásob není jednoznačné, že se majiteli pozemku  nebo organizaci, která chce na pozemku těžit, těžba v řízení povolí. Takové řízení je složité a řízení může mít i široký okruh účastníků.

A tak pro mě zůstává záhadou, proč pan starosta v tak zásadní záležitosti jakou těžba písku ve Staré Boleslavi bezesporu je, si neověřil pravdivost informace a vyděsil svým prohlášením občany? Nebo pan starosta ví něco, co my občané nevíme a ani vědět nemáme? Nebo  snad ví předem, že by stavební úřad povolení vydal?

Na tyto otázky mi asi nikdo neodpoví. 

Dagmar Altmanová

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.