Město očima nezávislého člověka

Zasedání zastupitelstva našeho města

03.04.2013 17:26

Dne 25.3.2013 jsem se zúčastnila veřejného zasedání zastupitelstva našeho města.

Při schvalování programu jednání byl opozičním zastupitelem Stanislavem Humlem navržen další bod jednání, a sice zprůhlednění financování města. Bylo pro mne naprosto nepochopitelné, proč koalice, která vládne našemu městu, tento bod neschválila?
Je to sice již 2 a půl roku od komunálních voleb, přesto si ale asi většina z nás pamatujeme, že všechny strany a sdružení, které se ucházely o naše hlasy, měly tento bod ve svých programech.

Hlavním bodem zasedání bylo schválení rozpočtu na rok 2013.
Bodů z rozpočtu, o kterých se vedla diskuse, bylo hodně, mimo jiné se disktovalo i o financování parkování v našeho města.
Protože patřím k občanům,  kteří nesouhlasí s řešením parkování, tak jak ho realizuje vedení našeho města, připojila jsem se též k diskusi.
Uvedla jsem mimo jiné, že jsem velice zklamaná, že vedení radnice  v této souvislosti obešlo nás občany. Místo aby s námi vedlo diskusi v obou částech našeho města a vyslechli si naše názory a stanoviska, rozhodli sami bez ohledu na strukturu obyvatel a jejich potřeb. Na to mi bylo sděleno, že občané se mohli vyjádřit na webových stránkách města. Domnívám se, že to jistě živou diskusi v žádném případě nenahradí. Poukáza jsem také na neobjektivní výsledky analýzy dopravy, která se prováděla v době,  kdy nebyly průjezdné mosty a náměstí v Brandýse. Odpovědí pana místostarosty Nekvasila jsem ale byla skutečně zaskočena, neboť sdělil, že tato skutečnost neměla na výdledky analýzy žádný vliv.
Začala jsem pochybovat o svém zdravém rozumu, když jsem se mylně domnívala, že pro posouzení dopravy v našem městě a pro následné řešení parkování je důležité vědět, kolik aut denně našim městem projíždí, kolik z nich jich zde krátce zaparkuje apod.

Celé jednání se vedlo v takovém zvláštním duchu. Na jednání zastupitelstva chodím celkem pravidelně již mnoho let. Ale poslení dobou jsem chováním některých představitelů našeho města znepokojena.
Stalo se již realitou, že koalice se s opozicí vždy pře. I to ale musí mít úroveň. A tu zde postrádám. Jako občanovi je mi krajně nepříjemná arogance, povýšenost a ironie, kterou někteří radní ve svých projevech uplatňují. Ještě horší je ale skutečnost, když toto chování je uplatňováno i ve vztahu k občanovi.
Řešení parkování v našem městě má na starosti pan místostarosta Nekvasil. Když jsem začala o problematice parkování hovořit, předpokládala jsem, že pan místostarosta si moje připomínky vyslechne. Moje slova ale pana místostarostu zjevně nezajímala, neboť začal družně hovořit s panem starostou. Jeho pozornost jsem si byla nucena vynutit přestávkou v mé řeči.

Co říct závěrem? To, že byl někdo zvolen jako zastupitel našeho města námi voliči mu v žádném případě nedává právo se nad námi povyšovat a ignorovat nás.  Komunální politika by neměla být o moci. Měla by být o dialogu, vzájemném respektu, zdravém rozumu, odpovědnosti a také v neposlední řadě o slušnosti. Pokud se dobré návrhy vedením našeho města zamítají jen proto, že je navrhla opozice, pak je to moc špatné. Každý zastupitel by si měl uvědomit, že je tu pro nás občany a ne my pro něho. Měl by si vzpomenou na slib, který skládal, že svoji funkci bude vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů.

Dagmar Altmanová

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.