Město očima nezávislého člověka

Zastupitelé budou schvalovat zadávací podmínky na odpadové hospodářství

17.06.2013 10:03

Posledních sedm let provozuje odpadové hospodářství města firma AVE CZ., která tehdy vyhrála výběrové řízení. Smlouvu má platnou až do konce roku 2014.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výběrové řízení na významnou veřejnou zakázku, jejíž vítěz od roku 2015 dalších osm let bude službu provozovat a obdrží až dvě stě milionů korun, musí být zahájeno výběrové řízení již nyní, tedy s dostatečným časovým předstihem, aby byl čas na eventuelní stížnost na UOHS jedním z neúspěšných zájemců v soutěži. Jinak by se totiž mohlo stát, že počínaje dnem 1.1.2015 by se ve městě mohly přestat vyvážet popelnice.

Významná veřejná zakázky velkého rozsahu má však stanovená zákonná pravidla mimo toho, že bude uvedena ve Věstníku. Zákon předepisuje nejprve vypracovat zadání podmínek na služby „Zajištění odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města“. Součástí těchto zadávacích podmínek je například i návrh smlouvy, ve které jsou zpracovány všechny obchodní podmínky.

Tyto zadávací podmínky musí schválit zastupitelstvo a pokud se tak stane, bude následovat krok další, a to schválení „Odůvodnění veřejné zakázky a obchodních podmínek“, což bude muset provést opět celé zastupitelstvo. Teprve po tomto druhém schvalovacím řízení zastupitelstvem bude moci rada města přistoupit k zahájení vlastního výběrového řízení na dodavatele těchto služeb.

Všichni zastupitelé obdrželi k písemným podkladům i veškeré potřebné podklady a doklady v elektronické podobě, a nebylo jich zrovna málo, aby mohli odpovědně hlasovat o prvním kroku výběrového řízení, tedy schválit zadávací podmínky soutěže.

A právě zde mám osobně problém. Připadá mi, že již zadávací podmínky k veřejné soutěži jsou šité na míru společnosti, která tuto službu pro město a její obyvatele, již řadu let vykonává. Další problém mám se stanovením některých paušálních plateb, například mi připadá, že ruční čištění chodníků několika málo pracovníky, kteří jistě mají pouze minimální mzdu, je až příliš drahé.

Stejně tak mám pochybnosti, a to dlouhodobě, při způsobu hrazení zimní údržby místních komunikací, kdy se mi zdá, že pokud sníh není, platíme paušál, ale jakmile je sněhu o něco více, platí město velké peníze nad rámec stanoveného paušálu. Ani dodržování harmonogramu a cena za strojové čištění ulic mi připadá jako nevýhodné pro město, navíc v tomto případě chybí jakákoliv kontrola, zdali byly práce opravdu provedeny a v jaké kvalitě.

Domnívám se, a též to tvrdím léta, že paušální platby by měly být odstraněny, město by mělo platit pouze to, co bylo ve skutečnosti provedeno. Z těchto důvodů, je nanejvýš pravděpodobné, že pro takto nastavené podmínky veřejné soutěže ruku nebudu moci zvednout. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.