Město očima nezávislého člověka

Zastupitelé se budou radit o možnostech výstavby DPS

18.07.2014 14:12

Starosta města Ondřej Přenosil pozval zastupitele na pracovní zasedání, které se bude konat dne 30. 7. 2014. Předmětem zasedání bude projednání možností výstavby a financování dalšího Domu s pečovatelskou službou na území města.

V současné době jsou takováto zařízení ve městě dvě, jedno je v Martinovské ulici v brandýské části města a druhé je v ulici 17. listopadu ve Staré Boleslavi.

Výstavbu nového DPS měla ODS ve svém volebním programu, a proto se nyní snaží tato strana, která je většinově zastoupená ve vedení města, na závěr volebního období, naplnit co nejvíce ze svého programu. Mohlo by se zdát, že vybudování dalšího DPS je chvályhodný počin vedení města. Jenomže ono je všechno trochu jinak.

Pojďme si projít nejdůležitější fakta. Na posledním zasedání předešlého zastupitelstva byl odhlasován nákup domu čp. 98 na brandýském náměstí. V prvních dvou letech stál městský rozpočet vždy kolem osmi milionů korun, letos byla přislíbena dotace státu a za celkovou částku vyšší nežli 27 milionů korun se bude stavět nová střecha a podlaha půdy. Z této částky vyplývá, že v následujících letech bude muset město, a to bez ohledu, kdo vyhraje volby a bude ve vedení města, shánět další dotace na celkovou rekonstrukci tohoto památkově chráněného domu, jehož celková rekonstrukce se zřejmě vyšplhá přes sto milionů korun. To je první fakt.

Druhý fakt. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva byl schválen odkup bývalého lázeňského a vedlejšího rodinného domu v Houštce s předpokladem, že by se z něho stal nový a potřebný kulturní dům. Celková částka na rekonstrukci zatím není známa, ale bude se též pohybovat, dle mého odhadu, kolem sta milionů korun, a to opět bez ohledu na budoucí vládnoucí garnituru.

Třetí fakt. Pokud by koalice odsouhlasila výstavbu a způsob financování dalšího a nového DPS, znamenalo by to částku kolem 40 milionů korun. A zase by to muselo financovat budoucí vedení města.

Co to vše znamená? Jenom tyto tři akce, a to bez ohledu na možnost získání dotace, by spolkly velkou část městského rozpočtu na každý rok příštího volebního období. Kde by se vzaly prostředky na velice nutné rekonstrukce dalších městských ulic v obou částech města, ví snad jen Bůh a svatý Václav. Toto vedení města je u  moci už druhé volební období a za tu dobu nechalo opravit 57 ulic. Tak jsou dobří, že? Jenomže ulice se opravily za peníze z prodeje téměř všech městských bytů. Ty už jaksi nejsou, tak z čeho bude nové vedení města rekonstrukce ulic platit? Kde na to vezme? Navíc, když se hodlá prodat 30 tisíc metrů pozemků za malou cenu. Co bude moci město potom prodávat? Vždyť už nebude nic hodnotného mít?

A k tomu všemu je nutno ještě přičíst dlouhodobé investice do postupné rekonstrukce zámku, a to též nestojí malé prostředky. A tak se možná stane, že budoucí vedení města nebude mít peníze na to, co občany nejvíce trápí, na opravu ulic, z nichž jsou některé v příšerném stavu. Už slyším, jak současné vedení města poukazuje na to, že oni přece ulice opravovali a ti noví nikoliv. A co občané vidí? Kolik z nich přijde za rok na prohlídku vnitřních prostor zámku? Kolik z občanů si půjde prohlédnout výstavbu domu čp. 98? Kolik z nich se půjde podívat, jak to vlastně vypadá v DPS? A to je ještě poměrně dost lidí, neboť ředitelka staroboleslavského DPS pořádá hojně veřejností navštěvované kulturní akce. Ale ruku na srdce. Kdo z lidí, kteří přišli třeba na výstavu, zajde i do jednotlivých bytů, aby na vlastní oči viděli, jak se tam lidem žije. A kolik se jich na to zeptalo? Jenomže po rozbitých ulicích chodí mnoho lidí a každý o nich ví, každý vidí, co by se ještě opravit na veřejných prostranstvích mělo. A pokud se teď, na konci volebního období nakoupí všechno možné i nemožné, bude to muset někdo i zaplatit, a to budou zase jenom lidé, občané města z jejich daní. A pokud lidé uvidí, že nové vedení města ulice neopravuje, kdo z nich si uvědomí, že to je pouze proto, že bylo to nové vedení tím starým zavázáno platit to, co staré vedení nakoupilo a rozjelo? A možná i o tohle jde.

Pokud vím, nová DPS se měla stavět vedle toho původního staroboleslavského již před osmi lety, dokonce se slavnostně poklepalo na základní kámen, a pak nic. Až teď, těsně před volbami. Já osobně budu v současné době proti tomu, aby se město zavázalo k další dlouhodobé a finančně náročné akci. Nechť to posoudí nové zastupitelstvo a nové vedení města, protože doufám, že volby rozdají jiné karty. A to nechť se samo rozhodne, zda do výstavby nové DPS jít či nikoliv.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.