Město očima nezávislého člověka

Zastupitelstvo by mělo revokovat privatizaci domů na Kloboučku

18.03.2014 01:21

Zastupitelstvo rozhodlo dne 19. 6. 2013 a dne 30. 10. 2013 zveřejnit záměr na prodej bytů, mimo půdních nástaveb, v domech popisných čísel 1110 až 1119 ve Staré Boleslavi na sídlišti Klobouček. V tomto případě se však nejednalo o privatizaci celých bytových domů, ale šlo pouze o byty, neboť na domech jsou postaveny půdní nástavby, které se dle pravidel o dotaci nesměly privatizovat.

Toto rozhodnutí o prodeji bytů prosadila koalice přes odpor opozice, které se zdály ceny bytů příliš vysoké vzhledem ke stáří domů a stavu bytů. Na veřejném zasedání se ozvali až nájemníci posledních dvou privatizovaných domů, i když protestovali nájemníci ostatních domů od samotného počátku kvůli vysokým cenám bytů u všech domů určených k privatizaci. Jenomže jednání, dopisy i stížnosti těchto nájemníků byly před zastupiteli naprosto radou města utajeny a vyšly najevo, až když si hlasitě začali stěžovat zmiňovaní nájemníci přímo na veřejném jednání zastupitelů. Zvedla se vlna odporu, opozice začala takto provedenou privatizaci kritizovat.

O co šlo? Cena za metr čtvereční bytové plochy vycházela z odhadnuté celkové ceny domu, a ta byla, zásluhou nově vybudovaných půdních nástaveb a opravených fasád, značně vyšší, nežli například u bytů v panelácích. Tyto protesty nakonec vedly až k tomu, že se rada města již před časem rozhodla celou privatizaci na Kloboučku zrušit.

Jenomže o majetku města musí, dle zákona o obcích, rozhodovat zastupitelstvo, a to rozhodlo o privatizace, takže jedině celé zastupitelstvo může privatizace ze zákona zrušit, a to tím, že bude své původní rozhodnutí revokovat. A právě toto by se mělo na příštím veřejném zasedání řešit. Domnívám se, že revokace proběhne velice rychle a úspěšně.

Konečně s tím počítá i rada města, která již zastupitelům rozeslala materiály s novou nabídkou privatizace bytů na Kloboučku, ovšem již za zcela nových a dle mého názoru, přijatelných cen. A ještě jeden důvod k nové privatizaci bytů zde je. A velice podstatný. V září loňského roku se totiž změnila pravidla dotace na byty, které bude, dle těchto změn, možno privatizovat o celých deset let dříve, nežli jak zněly původní dotační tituly, takže se půdní byty mohou privatizovat již v roce 2015.

Součástí materiálů rozeslaných zastupitelům je i seznam jednotlivých bytů ve všech domech určených k privatizaci včetně rozměrů, podílu na společných částech domu a pozemku a včetně ceny za každý byt. Tak například za byt o obytné ploše 25,50 m2 nyní rada města požaduje částku 181.259 Kč, tedy méně, nežli tomu bylo zpočátku.

Pokud zastupitelstvo původní privatizaci revokuje, a jsem přesvědčen, že ano, nebude už nic bránit tomu odhlasovat nový a rozumnější návrh na privatizaci těchto bytů a řekl bych i lidštější.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.