Město očima nezávislého člověka

Zastupitelstvo se bude konat příští úterý

07.08.2013 11:41

Poté, co nebyl ze strany radnice dodržen zákon a termín konání veřejného zasedání zastupitelstva nebyl oznámen na úřední desce, muselo být veřejné zasedání zastupitelů odvoláno. Sice byly vyvěšeny plakáty zvoucí občany na jednání zastupitelů, nicméně zákon dodržen nebyl.

Na tento nedostatek a nedodržení zákona radnici mailem upozornil jeden z pravidelných účastníků jednání zastupitelů a neúnavný diskutér Jiří Jergl. Vedení města na tento fakt reagovalo jediným možným  řešením, zastupitelstvo odvolalo.

Nyní byl stanoven termín konání veřejného jednání zastupitelstva na úterý 13. srpna na sedmnáct hodin a bude se konat v zámecké kapli, jako obvykle. Tím, že byl termín konání zastupitelstva tentokrát zveřejněn i na úřední desce, byl dodržen zákon a konání veřejné schůze již nic nebrání.

Na programu jednání jsou uvedeny, kromě obvyklých procedurálních bodů, k projednání pouze body dva. Tím prvním bodem je přijetí přislíbené dotace Středočeským krajem, konkrétně Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a jedná se o dvacet milionů korun na rekonstrukci ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova, která rekonstrukci již nezbytně vyžaduje.

Druhým bodem jednání je  zařazení dvou bytových domů na Sídlišti Klobouček ve Staré Boleslavi do seznamu domů určených pro privatizaci. Jedná se tentokrát o domy s čísly popisnými 1114 a 1115.

Pokud by nikdo z přítomných občanů nevznesl žádnou další závažnou otázku k projednání, mělo by tentokrát veřejné zasedání zastupitelů být poměrně krátké. Od počátku devadesátých let ve městě platilo nepsané pravidlo, že se v době prázdnin žádné zastupitelstvo nekonalo, protože mnoho zastupitelů bylo na dovolených. Tentokrát se konat ale muselo, neboť se musí přijmout dotace a hrozilo nebezpečí z prodlení, a tak ti ze zastupitelů, kteří na dovolené nebudou, sejdou se na zámku a dotaci zcela určitě přijmou bez problémů. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.