Město očima nezávislého člověka

Zastupitelstvo se sejde jen kvůli řediteli Městské policie

22.06.2012 12:03

Podle zákona o obcích svolává veřejné zasedání zastupitelů starosta města. A tak zatímco se v květnu neuskutečnilo veřejné zasedání zastupitelů ani jednou, v červnu se bude konat zasedání volených zástupců občanů hned dvakrát. 

Minulé jednání zastupitelů tak mělo na pořadu jednání tolik bodů, že se jednání protáhlo  dlouho do  večera. Další červnové veřejné zasedání zastupitelů se bude konat ve středu

27. června a na programu jednání bude jen jediný bod. Odsouhlasení nového ředitele městské policie Petra Rendla. 

Rada města rozhodla na zasedání dne 25. ledna 2012 o zřízení oddělení bezpečnostního a krizového řízení Městského úřadu. Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásil i stávající ředitel městské policie Ladislav Gürtler a toto řízení vyhrál. Proto musel být vybrán na jeho místo nový člověk. 

Do výběrového řízení na místo ředitele MP se přihlásilo celkem  osm uchazečů, z nichž jeden se z řízení odhlásil. Vybrán byl bývalý voják z povolání, tedy souputník místostarosty Jiřího Nekvasila. Ten dosáhl za svého dlouholetého působení v armádě toho nejvyššího postu – náčelníka generálního štábu Armády České republiky. 

Vzhledem ke stávající koalici lze se stoprocentní jistotou předpokládat, že vybraný uchazeč Rendl do funkce ředitele MP bude zvolen. Aby však byl  dodržen zákon o městské a obecní policii, musel tento uchazeč, bývalý vysoký důstojník armády, absolvovat povinné školení a výcvik ve středisku na Mělníku v délce tří měsíců. 

A právě kvůli tomuto školení se budou muset zastupitelé v červnu sejít ještě jednou, neboť toto jmenování musí být ze zákona posvěceno souhlasem většiny zastupitelstva a kurz Petra Rendla skončil později, než se konalo minulé jednání zastupitelů. 

Nejsem příznivcem, a lze říci, že přímým odpůrcem, toho, aby se do městem placených funkcí dostávali lidé, kteří pobírají důchod. Domnívám se, že by tyto funkce měli vykonávat lidé v produktivním věku a nikoliv důchodci. 

Navíc je všeobecně známo, že vojenští důchodci, zvláště pak v plukovnických a generálských hodnostech, mají důchody ve výši, jakých ani náhodou nedosahují lidé zapojeni do pracovního procesu. O výši důchodů normálních lidí ani nehovořím. 

Z tohoto důvodu bych hlasoval proti jmenování Petra Rendla do funkce ředitele MP. Bohužel na jednání zastupitelů tentokrát nebudu, poprvé od voleb v roce 2010. Budu totiž na dovolené. Ale i kdybych přítomen byl, můj hlas proti by stejně nic nezmohl. Koalice má svých dvanáct hlasů a jsem naprosto přesvědčen, že všichni pro Rendla ruku zvednou. A je dost možné, že dostane i několik hlasů z opozice. 

Stejně tak nejsem rád, když důchodci působí i ve vedení města, proto jsem při hlasování o místostarostovi Nekvasilovi byl zásadně proti jeho působení v této funkci. 

Nelíbí se mi ale i to, že se zasloužilým spolupracovníkům vedení města vytvářejí pašalíky, aby si, nedej Bože, nemuseli hledat normální práci. A přesně tak mi připadá vytvoření oddělení bezpečnostního a krizového řízení MěÚ. Nevím, proč by měl kdosi dostávat jistě nemalý plat jenom proto, že kdysi dlouhá léta pro město pracoval. 

Ladislav Gürtler působil ve funkci ředitele MP dlouho. Lze říci, že já osobně jsem s ním měl, a mám, vynikající vztahy. Kdykoliv jsem chtěl cokoliv o MP napsat, a to i při kritických článcích, vždy jsem se u něho setkal s pochopením a informace mi podal. Z jakého důvodu na post ředitele MP rezignoval nevím. Nikdy jsem se ze strany města s kritikou na jeho práci nesetkal. Pravda, několik kritických hlasů bylo ze strany strážníků, ale neviděl jsem v tom zásadní problém. Vytvořit pro něj funkci vedoucího oddělení bezpečnostního a krizového řízení pokládám však za pašalík, za nic jiného. 

Přiznávám se bez mučení, že jsem zatím nepátral o tom, zdali je povinnost města toto oddělení a placeného vedoucího zřídit, ale určitě se na to podívám. Pokud totiž zákon tuto funkci přímo nenakazuje, ale pouze umožňuje, je to jenom další vyhazování peněz ze společné kapsy. A jak známo, peněz máme málo. 

Tím, že se do jedné z významných městských funkcí dostane další bývalý voják, mě jenom potvrdilo můj předpoklad, že po nástupu Jiřího Nekvasila do funkce místostarosty města nastane do městských funkcí příliv bývalých vojáků. Jsem jenom zvědav, kdy a v jakých funkcích se objeví další bývalí vojáci. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.