Město očima nezávislého člověka

Zatím jsem žádné informace neobdržel.

13.11.2013 14:54

Jak jsem již ve zprávě o průběhu veřejného zasedání zastupitelů dne 30. října uvedl, teprve na tomto zasedání se zastupitelé dozvěděli, že po schválení domů k privatizaci ve staroboleslavském sídlišti Na Kloboučku, došly radě města a vedení města, konkrétně místostarostovi Nekvasilovi, který má tuto problematiku na starosti, žádosti již odsouhlasených domů na snížení stanovených cen bytů. Nájemníkům se ceny bytů, ve stavu v jakém se nacházejí, zdají být nepřiměřeně vysoké.

Teprve po zveřejnění článku jsem obdržel mail, ve kterém mi pisatel oznámil, že nájemníci těchto domů poslali radě města několik žádostí na zastupitelstvo, aby opět projednalo cenu bytů. Tato informace, že se jednalo o žádost určenou jak radě města, tak celému zastupitelstvu, byla zastupitelům utajena. Vzhledem k tomu, že jsem o tomto faktu v průběhu zasedání nevěděl, vzal jsem zpět svůj návrh, aby se o privatizaci posledního domu na tomto sídlišti nehlasovalo, ale zjistily se všechny fakty a zastupitelstvo se rozhodlo o privatizaci až při příštím veřejném zasedání.

Místostarosta Nekvasil mne, ale i všechny zastupitele upozornil, že pokud by se privatizace posledního domu provedla jinak nežli u domů předešlých, znamenalo by to připravit celou privatizaci pěti domů v této lokalitě znovu od začátku, neboť nelze část bytového fondu privatizovat jiným způsobem, nežli předešlou část. Jeho argument jsem uznal, návrh usnesení vzal zpět, a nakonec všichni zastupitelé privatizaci odhlasovali tak , jako tomu bylo u předešlých domů.

Pokud bych nejen já, ale i ostatní zastupitelé měli žádosti nájemníků všech domů o snížení ceny bytů k dispozici, určitě bychom nehlasovali o další privatizaci. Tím, že mně i všem ostatním zastupitelům, byly tyto žádosti určené právě nám, zastupitelům, utajeny, byli jsme místostarostou Nekvasilem záměrně uvedeni v omyl, a to jen proto, abychom zprivatizování i tohoto domu odhlasovali. V intencích současných vědomostí o celém problému s privatizací sídliště Na Kloboučku, se neobávám nazvat toto jednání a utajování informací jako podvod na zastupitelích.

Vzhledem k faktům, které nám byly sděleny jednou z nájemnic domu ohledně cen bytů, jsem místostarostu Nekvasila požádal, aby nejen mně, ale všem zastupitelům, zaslal veškeré žádosti a materiály občanů v záležitosti privatizace všech bytů, ostatně tato žádost je uvedena i v zápisu z jednání zastupitelstva. Kupodivu. Do dnešního dne, tedy do 13. listopadu, jsem žádný z požadovaných materiálů od místostarosty Nekvasila neobdržel. Pravda, ze zákona na to má čas třicet dní, ale v případech, kdy rada města potřebovala něco rychle prosadit, tyto zákonné lhůty využívány nebyly. I to svědčí o způsobu práce této rady města.

Zároveň jsem na téže schůzi požádal starostu města o zaslání veškerých finančních investic na rekonstrukci brandýského zámku, a to jak prostředků z dotací, tak i z rozpočtu města, od počátku tohoto volebního období. I když ze zákona mají být všechny požadavky zastupitelů na vedení města uvedeny v zápisu, tento můj požadavek se v něm vůbec neobjevil. Proč? To nevím, možná proto, abych nemusel výčet financování zámku dostat. A také jsem tuto informaci do dneška nedostal.

I z tohoto důvodu budu na každém dalším veřejném jednání zastupitelstva navrhovat, aby ověřovatelem zápisu z tohoto jednání byl pověřen některý člen opozice, který by na záměrnou manipulaci se zápisem dohlížel stejně, jako to u minulého zápisu učinil zastupitel Kváča. Jenomže vzhledem k praxi panující v tomto složení zastupitelstva se obávám, že můj návrh, jako všechny, které podávám, budou koalicí smeteny ze stolu.

Abych tyto informace skutečně obdržel, zašlu starostovi města, prostřednictvím sekretariátu starosty, opětovnou žádost o zaslání požadovaných informací. Tím pádem se z požadavku nelze vyvléci, neboť jako zastupitel mám na podání informací ze zákona právo.

Pro čtenáře tudíž uvádím. Veřejný zápis z veřejného jednání zastupitelstva je zmanipulován a neodpovídá pravdě a skutečnosti.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.