Město očima nezávislého člověka

Zatímco jde rada těžaři na ruku, důchodce by sedřela z kůže

04.02.2014 12:23

Město se má o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře, o tom není pochyb. Jak svérázný výklad tohoto úsloví má současná rada města, svědčí následující případ.

Dne 6. 12. 2012 podali na odbor majetku města žádost starší manželé z Brandýsa. Žádali město o odprodej městského pozemku o výměře 11 m2 a čísti dalšího městského pozemku o výměře 32 m2. Manželé mají oba pozemky již od roku 1973 oploceny, tenkrát se na to tak nehledělo, protože takto tvoří ucelenou část.

Rada města dne 20. 2. 2013 rozhodla o zveřejnění záměru na odprodej obou pozemků za minimální cenu 500 Kč/1m2. V termínu nebyla městu doručena žádná nabídka. Žadatel se však ozval telefonicky, že za uvedenou cenu nemá zájem pozemky koupit, neboť cena je pro něho, jako důchodce, příliš vysoká.

Odbor majetku města následně občanu odeslal dopis, v němž sděloval, že manželé pozemek města užívají bez právního důvodu a navrhl nájemní smlouvu ve výši 100 Kč/1m2/1měsíc. Důchodce následně sdělil, že i navrhovaná cena za pronájem je příliš vysoká, protože pozemky jsou velice obtížně přístupné a prakticky nevyužitelné a oplocení vzniklo pouze z důvodu srovnání plotu s ulicí. Dále sdělil, že v jeho věku (70 let) na pozemek vstupuje pouze 2x za rok z důvodu povinné údržby. Zájem na odkoupení pozemků měl pouze z důvodu, aby byl zachován stávající plot a spojitost s jeho pozemkem.

Dále uvedl, že již od souseda, ze stejného důvodu, koupil pozemek za cenu 125 Kč/1m2 a za tuto cenu by byl ochoten odkoupit i pozemek města. O pronájem zájem nemá, neboť 350 Kč za měsíc je pro něho za nevyužitelné pozemky příliš. Pokud by město pozemky nechtělo prodat laciněji, je připraven plot z městského pozemku odstranit, ale tím zároveň otevře oplocení k sousedům.

Opět městu navrhl, že pozemky odkoupí za 125 Kč/1m2 s tím, že by na své náklady zajistil geometrický plán (cca 6.000 Kč) a vklad do katastru nemovitostí (1.000 Kč). Odbor majetku města s jeho návrhem nesouhlasil a navrhl radě města kupní cenu ve výši 200 Kč/1m2.

Rada města podpořila návrh odboru a na úřední desku vyvěsila záměr na odprodej pozemku o výměře 11 m2 a části pozemku o výměře 32 m2 za kupní cenu minimálně 200Kč/1m2.

Takže důchodci, který zatím ovdověl, se na jeho nabízenou cenu nereflektuje, aby snad město neprodělalo. A nyní srovnejme postoje této rady města. Ta pronajala těžaři městské pozemky na třicet let, tedy do konce doby plánované těžby písku u jatek, za padesát haléřů za metr a rok, ale důchodci pár nepotřebných metrů za jím navrhovanou cenu prodat nechce. Není to paradox?

Zatímco těžaři nechá pozemky, bez kterých by se pískovna nedala otevřít a které budou vydělávat velké peníze, téměř zadarmo, na důchodci se snaží co nejvíce vydělat! Připadá mi to jako hyenismus, ať se na mne páni a dáma radní nezlobí, ale kdybych seděl v radě města já, bez velkého přemýšlení bych souhlasil s cenou, kterou důchodce navrhuje. Vždyť přece radní jsou tady pro lidi a ne naopak, jenomže jak se neustále přesvědčujeme, v podání této rady města je to právě ono naopak.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.