Město očima nezávislého člověka

Závěrečný účet za autobusové nádraží

21.03.2013 14:41

Rada města projednala a schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  se zhotovitelem akce rekonstrukce autobusového nádraží ve Staré Boleslavi, společností T.A.Q. z Prahy. Tímto dodatkem se pouze snížila konečná cena za celé dílo, a to o částku 134.336,55 Kč.

Důvodem snížení konečné ceny za rekonstrukci nádraží bylo upřesnění položek a odečet za méněpráce.

Výsledek včetně všech dodatků  vypadá tudíž takto: Nabídková cena včetně DPH zněla na částku 9.136.119,60 Kč. Dodatek č. 1 pouze posunul termíny dokončení díla, aniž by se promítl na ceně. Dodatek č. 2 zvýšil cenu o částku 393.607,70 Kč včetně DPH z důvodu nutných víceprací. Cena se tímto dodatkem zvedla na částku 9.529.727,30 Kč s DPH. Dodatkem č. 3 se pak tato cena snížila o uvedenou částku, takže společnost T.A.Q. s.r.o. za provedení rekonstrukce autobusového nádraží ve Staré Boleslavi obdržela od města částku ve výši 9.367.180 Kč včetně DPH.

Autobusové nádraží bylo tento měsíc uvedeno do provozu a slouží autobusové dopravě. Je však nutno podotknout, že původně celé nádraží včetně budov získala do vlastnictví po privatizaci  firma ČSAD Střední Čechy. Vzhledem k tomu, že jak plocha  nádraží, tak především budova, byly ve velmi špatném stavu, budova doslova ve stavu zchátralém, rekonstrukce byla nezbytná.

Dopravní firma nechtěla velmi vysokou částku do rekonstrukce nádraží hradit, a proto navrhla městu, že jí budovu odprodá, plocha byla v majetku města neustále. Ve smlouvě se poté uvádělo, že po rekonstrukci nádraží si ho bude dopravní  firma od města pronajímat. Zastupitelstvo  tehdy, bylo to v minulém volebním období, s tímto návrhem souhlasilo, a tak město muselo vynaložit na rekonstrukci nádraží a odstavné plochy, stejně jako nástupišť vynaložit uvedenou částku.

Kdyby na tuto transakci město nebylo přistoupilo, dopravní firma by prostředky neměla a mohlo by se stát, že by nádraží přestala provozovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.